09 oktober 2023

Nu är plenarföreläsningarna till Barnafridskonferensen 2024 klara. Vi är glada att presentera Boel Andersson-Gäre, Julia Korkman, Elizabet Letourneau och Nicolas Lunabba som ur sina perspektiv bidrar med kunskap till konferensen. 

Boel Andersson Gäre

Professor, barnläkare

En uppväxt fri från våld. Hur kan förbättringskunskap stötta vägen från det övergripande målet till resultat för barnen?

Hur sätter vi kunskapen i praktisk användning och i rörelse, så vi vet att våra ansträngningar tar oss i rätt riktning mot målet? Erfarenheter och forskning inom detta område är grunden för Boel Andersson Gäres bidrag som föreläsare vid konferensen. Boel kommer att ge exempel från praktiken om hur förbättringsmetoder har använts och vad man kan lära sig från dem för att skapa en kultur av ständiga förbättringar i och mellan olika verksamheter som har till uppgift att stötta barns utveckling och hälsa i vid mening.

Julia Korkman

Docent rättspsykologi, professor

Att höra barn – vad samhället behöver förstå

I föreläsningen ger Julia Korkman en kort överblick över hur forskningen kring barn som vittnen vuxit fram samt ger exempel på fall där det gått snett och vad vi bör lära oss av dessa. Hon beskriver forskningsbaserade riktlinjer för hur man kan undvika fallgroparna och utveckla barnförhör och det sätt på vilket dessa utvärderas på ett så sensitivt och evidensbaserat sätt som möjligt. Under föreläsningen får vi höra om barns utvecklingsmässiga förutsättningar för barnförhör, såsom deras minnesförmåga och suggestibilitet samt faktorer som inverkar på barns möjligheter att berätta om sina erfarenheter.

Elizabeth Letourneau

Professor, chef för Moore Center for Prevention of Child Sexual Abuse vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public

Child Sexual Abuse is Preventable, Not Inevitable

Den här presentationen kommer att ge en översikt av sexuella övergrepp mot barn som ett folkhälsoproblem som kan förebyggas, ta upp effektiva kommunikationsstrategier för att förmedla detta faktum och sedan granska befintliga program för förebyggande av brott inklusive ett skolbaserat program fokuserat på att förebygga uppkomsten av problem med sexuellt beteende hos ungdomar och en online-självhjälpsintervju för personer med sexuell attraktion till barn.

Nicolas Lunabba

Verksamhetsledare Helamalmö, författare

Mer information kommer. 

 

Ta del av programmet här

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.