14 januari 2021

Att vara proaktiv som företagare kan låta positivt och självklart. Men vad innebär det egentligen att vara proaktiv? Och vad ger det för effekt för företagen? Det handlar årets första Lunchklubb om 20 januari 2021.

Harald Brege på campus Valla. Harald Brege.

Harald Brege är forskare vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, med fokus på industriell marknadsföring. I sin avhandling från hösten 2020 studerade han proaktiva marknadsstrategier, det vill säga hur företag kan använda proaktivitet för att skapa större värde för sina kunder och i förlängningen bli mer framgångsrika.
– Proaktivitet är en nyckel som kan låsa upp möjligheter för företag att bli bättre på att hantera en föränderlig omvärld och stärka sin konkurrenskraft, säger han.
Det viktigaste för ett företag är att inte vara passivt och vänta på att något händer som tvingar det till förändring, eller att bara agera i gamla hjulspår på det som finns i omvärlden. Istället är det viktigt att blicka framåt, identifiera möjliga framtidsscenarier och sedan agera för att förändra situationen så att den passar företaget bättre, konstaterar Harald Brege.
Men för att det proaktiva arbetet ska bli framgångsrikt så måste ett företag dels skaffa sig en grundlig förståelse för sin omgivning, dels se till att de olika delarna i marknadsstrategin hänger ihop så att alla i företaget arbetar mot samma mål. Är strategin otydlig eller om företaget håller på med saker det inte har insikt i så kan det proaktiva arbetet istället leda till dåliga resultat.
Ett viktigt perspektiv är till exempel engagemanget för kunderna och att fördjupa relationerna till dem.
– Företagen bör ställa sig frågor som ”vilka behov har vår kund och hur kan vi tillfredsställa dem?” Eller ”hur kan vi ha ett kundbemötande som är bättre än våra konkurrenters?”
Ett annat perspektiv syftar till att ändra marknadens uppfattning om vad företaget kan leverera och ett tredje inriktar sig på teknisk innovation som kan förändra marknaden. Ett sådan utveckling är till exempel framväxten av e-handel.

Harald Brege har främst studerat industriföretag och i viss mån även tjänsteföretag som har andra företag som kunder. Men han menar att strategierna, i alla fall till viss del, kan fungera även för mycket små företag.
– Man behöver inte ha en mängd resurser för att ta vissa proaktiva grepp.
Ta till exempel en frisörsalong. Kärnuppdraget är att klippa hår men det går alltid att ställa frågan ”vad kan vi göra för att få kunderna ännu mer nöjda med just vår salong?”
– Efter mitt lunchföredrag kommer jag skicka med en lista till alla deltagare med konkreta tips på vad de kan göra, utlovar Harald Brege.

Lunchföredraget sänds digitalt onsdagen den 20 januari klockan 12:00.

Kontakta oss för att veta mer

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.