06 november 2020

Hur ska man på bästa sätt hantera de konflikter som kan uppstå i tilldelningen av järnvägskapacitet efter att marknaden avreglerats? Detta söker Abderrahman Ait Ali svar på i sin doktorsavhandling Methods for Capacity Allocation in Deregulated Railway Markets.

Abderrahman Ait Ali på en järnvägsstation
I Sverige och många andra länder har järnvägen länge varit ett monopol som opererat under statligt ägda företag både vad gäller person- och godstrafik. I slutet av 1900-talet stötte man på allt större utmaningar grundade i effektivitets- och kostnadsproblem vilket ledde till att järnvägsmonopolen delades upp så att hantering av infrastrukturen separerades från den operativa tågservicen. Denna uppdelning öppnade upp järnvägen som en ny marknad som kunde konkurrensutsättas, ett förfarande känt som avreglering.

Genom att avreglera järnvägen siktar regeringar på minskade offentliga utgifter, högre servicekvalitet och effektivare järnvägssystem. Om detta ska lyckas så måste det fortfarande finnas medel för staten att kunna ingripa. Ett viktigt element i det sammanhanget är tilldelning av järnvägskapacitet.

–Tidigare var kapacitetstilldelningen hållen inom staten genom monopolet, men nu måste den ersättas med en mer transparent tilldelning av den tillgängliga kapaciteten till de olika företagen på marknaden. Företag som i många fall också konkurrerar med varandra. Detta måste göras utan att tumma på effektiviteten och det är den här uppgiften jag har försökt att adressera i min avhandling, säger Abderrahman Ait Ali (eller Abdou, som han kallas).

Abdou är doktorand i infrainformatik vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS), Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN). Han är också forskningsassistent på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hans disputation hålls online måndagen den 16:e november klockan 13:15.
 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.