Så kan järnvägskapacitet tilldelas på ett effektivt sätt

Hur ska man på bästa sätt hantera de konflikter som kan uppstå i tilldelningen av järnvägskapacitet efter att marknaden avreglerats? Detta söker Abderrahman Ait Ali svar på i sin doktorsavhandling Methods for Capacity Allocation in Deregulated Railway Markets.

I Sverige och många andra länder har järnvägen länge varit ett monopol som opererat under statligt ägda företag både vad gäller person- och godstrafik. I slutet av 1900-talet stötte man på allt större utmaningar grundade i effektivitets- och kostnadsproblem vilket ledde till att järnvägsmonopolen delades upp så att hantering av infrastrukturen separerades från den operativa tågservicen. Denna uppdelning öppnade upp järnvägen som en ny marknad som kunde konkurrensutsättas, ett förfarande känt som avreglering.

Genom att avreglera järnvägen siktar regeringar på minskade offentliga utgifter, högre servicekvalitet och effektivare järnvägssystem. Om detta ska lyckas så måste det fortfarande finnas medel för staten att kunna ingripa. Ett viktigt element i det sammanhanget är tilldelning av järnvägskapacitet.

–Tidigare var kapacitetstilldelningen hållen inom staten genom monopolet, men nu måste den ersättas med en mer transparent tilldelning av den tillgängliga kapaciteten till de olika företagen på marknaden. Företag som i många fall också konkurrerar med varandra. Detta måste göras utan att tumma på effektiviteten och det är den här uppgiften jag har försökt att adressera i min avhandling, säger Abderrahman Ait Ali (eller Abdou, som han kallas).

Abdou är doktorand i infrainformatik vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS), Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN). Han är också forskningsassistent på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hans disputation hålls online måndagen den 16:e november klockan 13:15.
 

Visa/dölj innehåll

Disputation inom Infrainformatik: Abderrahman Ait Ali

Abderrahman Ait Ali, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Methods for Capacity Allocation in Deregulated Railway Markets”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Yves Crozet, professor, Lyon University, Frankrike. Handledare är Jonas Eliasson, gästprofessor.

Börjar 16 november 2020 kl. 13.15
Slutar 16 november 2020 kl. 17.00
Plats Zoom eller TPM51, Täppan, Campus Norrköping (föranmälan krävs). För lösenord till Zoom vänligen kontakta Viveka Nilson, viveka.nilson@liu.se. Ange "Abdou lösenord disputation" i ämnesraden. Om du inte har möjlighet att delta online kontakta Viveka för deltagande fysiskt.
Kontakt Viveka Nilson
011-36 34 74

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll