Så kan modebranschen bli cirkulär

Hållbarhet och cirkulära affärsmodeller är ord som står högt upp på agendan hos många företag och branscher, inte minst textilindustrin och modebranschen. Men vad krävs egentligen för att driva på transformationen mot en mer cirkulär modebransch? Det reder Erik Sandberg, biträdande professor i logistik vid Linköpings universitet, ut i sin forskning.

porträtt av en man Erik Sandberg, biträdande professor i logistik. Teiksma Buseva

Återvinning och återanvändning av kläder och textiler är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Trots att second hand-försäljningen ökar och efterfrågan växer, väljer många klädföretag att fortsätta med en linjär affärsmodell som bygger på att produkten (det vill säga klädesplagget) tillverkas, köps, används och sedan slängs i soporna.

Därför är det viktigt att bygga nya affärsmodeller som stöttar en hållbar utveckling och som hjälper företag att inse hur deras verksamhet kan utvecklas. I artikel ”Dynamic capabilities for the scaling of circular business model initiatives in the fashion industry” pekar Erik Sandberg på och exemplifierar flera konkreta åtgärder som behövs för att förändra linjära flöden till cirkulära och hur dessa går att systematiskt utveckla inom branschen.

— Det finns idag gott om olika cirkulära affärsmodeller inom modebranschen, men de är oftast små, och de bedrivs ”vid sidan” av de stora, linjära flödena. För att verkligen genomföra transformationen från linjära flöden till cirkulära krävs att alla dessa cirkulära affärsmodeller skalas upp i omfattning. Vår studie undersöker vad som behövs för en sådan uppskalning.

Vi lever i en värld där spelregler ändras hela tiden. Kunders krav och förväntningar ändras och utvecklas ständigt vilket gör att även företag tvingas utveckla nya affärsmodeller.

Studien som är baserad på intervjuer med tolv svenska modeföretag visar att det finns tre olika sätt att skala upp cirkulära affärsmodeller:

  1. Genom att öka omsättningen i det egna företagets cirkulära verksamhet (vilket benämns ”scaling out”)
  2. Genom att affärsmodellen sprids till andra företag och på så sätt ökar i omfattning (”scaling up”),
  3. Genom att konsumenters köpbeteenden påverkas så att cirkulära affärsmodeller i allmänhet gynnas (”scaling deep”).

Erik Sandbergs forskning handlar om logistikens strategiska roll och betydelse i företag. Logistik har de senaste åren blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för många företag. Han hoppas att fler företag får upp ögonen för de bakomliggande förmågor som krävs för omställning till mer cirkulära affärsmodeller.

Läs publikation

Kontakt

Forskning

Organisation

Senaste nytt från LiU