Så ser arbetsterapeutisk forskning om äldre personer ut

Närbild på händer som lägger ett pussel. En äldre person och en yngre. Arbetsterapiforskning. Robert Kneschke

En ny litteraturstudie från Linköpings universitet har studerat karakteristika av forskning om äldre personer som publicerats i arbetsterapeutiska tidskrifter. Resultatet visade att de flesta studier som finns publicerade inom området är grundforskning och använder sig av kvantitativa metoder.

En brist som uppmärksammats i denna litteraturstudie är att beskrivningen av de grupper som studerats i de inkluderade artiklarna oftast är bristfälligt beskrivna, varför det blir svårt att omsätta studiernas resultat i praktiken.

Studien har genomförts av Johannes Österholm och Åsa Larsson Ranada.

→ Studien finns att ta del av här.

Fullständig referens

Österholm, J.H., & Larsson Ranada, Å. (2020). Characteristics of research with older people (over 65 years) in occupational therapy journals, 2013–2017. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27:4, 240-247, DOI: 10.1080/11038128.2019.1645877

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU