12 mars 2021

Närbild på händer som lägger ett pussel. En äldre person och en yngre. Arbetsterapiforskning. Robert Kneschke

En ny litteraturstudie från Linköpings universitet har studerat karakteristika av forskning om äldre personer som publicerats i arbetsterapeutiska tidskrifter. Resultatet visade att de flesta studier som finns publicerade inom området är grundforskning och använder sig av kvantitativa metoder.

En brist som uppmärksammats i denna litteraturstudie är att beskrivningen av de grupper som studerats i de inkluderade artiklarna oftast är bristfälligt beskrivna, varför det blir svårt att omsätta studiernas resultat i praktiken.

Studien har genomförts av Johannes Österholm och Åsa Larsson Ranada.

→ Studien finns att ta del av här.

Fullständig referens

Österholm, J.H., & Larsson Ranada, Å. (2020). Characteristics of research with older people (over 65 years) in occupational therapy journals, 2013–2017. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27:4, 240-247, DOI: 10.1080/11038128.2019.1645877

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.