12 mars 2021

Närbild på händer som lägger ett pussel. En äldre person och en yngre.
Arbetsterapiforskning. Robert Kneschke

En ny litteraturstudie från Linköpings universitet har studerat karakteristika av forskning om äldre personer som publicerats i arbetsterapeutiska tidskrifter. Resultatet visade att de flesta studier som finns publicerade inom området är grundforskning och använder sig av kvantitativa metoder.

En brist som uppmärksammats i denna litteraturstudie är att beskrivningen av de grupper som studerats i de inkluderade artiklarna oftast är bristfälligt beskrivna, varför det blir svårt att omsätta studiernas resultat i praktiken.

Studien har genomförts av Johannes Österholm och Åsa Larsson Ranada.

→ Studien finns att ta del av här.

Fullständig referens

Österholm, J.H., & Larsson Ranada, Å. (2020). Characteristics of research with older people (over 65 years) in occupational therapy journals, 2013–2017. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27:4, 240-247, DOI: 10.1080/11038128.2019.1645877

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.