13 april 2022

Forskare vid Linköpings universitet har studerat lärande i samarbetet mellan detaljhandelsföretag och logistikföretag och hur de utifrån olika lärandeprocesser kan utveckla nya logistiklösningar.

Linnea Haag ritar på ett genomskinligt glasvägg
Linnea Haag

Logistik är idag ett viktigt konkurrensmedel, där samarbetet mellan olika aktörer har blivit en betydelsefull förutsättning för skapandet av välfungerande logistik gentemot kund. Denna studie belyser vikten av lärande mellan företag för att utveckla konkurrenskraftig logistik. 

Lärande mellan olika företag beror på tillit, engagemang, och frekvent informationsutbyte, för att kunna möjliggöra kunskapsutbyten och lära från varandras expertis och erfarenheter. Detta skapar i sin tur möjligheten för att initiera nya gemensamma logistikprojekt som kan utveckla logistiken för att möta framtidens krav på ökad flexibilitet, transparens, och kostnadseffektivitet. Kunder ställer allt högre krav på mer kundanpassad logistik, vilket gör samarbetet mellan detaljhandels- och logistikföretag extra viktig för att kombinera kunskap från dessa branscher och skapa bättre service till kund. 

Forskarna berättar att studien är baserad på 10 intervjuer och 3 observationer av ett telekomföretag och ett logistikföretag som samarbetat i över 10 år. Studien täcker sex specifika lärandeprocesser i fem olika lärandesituationer inom deras samarbete.

Linnea Haag står i lager med korsade armar och lerLinnea Haag undersöker lagerlokaler
Det som var speciellt intressant med studien var att se hur företag kan bidra med sina egen kunskap för att stödja lärandet hos sina samarbetspartners, och se att de kan komplettera varandra för att utveckla logistiken till det bättre. Det är häftigt att se! säger Linnea Haag, forskare och biträdande universitetslektor på avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling. 

Resultaten visar hur lärande faktiskt kan gå till i ett samarbete mellan detaljhandelsföretag och logistikföretag, där viktiga kunskapsutbyten synliggörs. Mer specifikt visar denna studie hur sex olika lärandeprocesser stödjer utvecklingen av olika logistiklösningar, t ex utvecklandet av expressleveranser, paketeringslösningar, och spårning av paket. Dessa lärandeprocesser hjälper till att förklara hur företag kan utbyta branschspecifik kunskap, för att tillsammans lösa aktuella logistikutmaningar. Vidare visar denna studie hur viktigt det är för företag att både ha förmågan att identifiera och använda extern kunskap, och samtidigt ha förmågan att identifiera och överföra intern kunskap till sin samarbetspartner.

Det har varit otroligt roligt och utvecklande att få vara på plats och följa de studerande företagen och se hur de samarbetar för att lösa aktuella logistikutmaningar. Samarbeten mellan företag som bygger på långsiktigt engagemang, tillit och gemensam vision, tror jag kommer vara de företag som kommer lyckas bäst med att möta kommande utmaningar och utveckla framtidens logistiklösningar, säger Linnea Haag.

Två forskare  (en kvinna och en man) sitter vid bordet och diskuterar någotKollegorna Linnea Haag och Erik Sandberg diskuterar nästa forskningsprojekt.

Studien fokuserar på lärande mellan detaljhandelsföretag och logistikföretag, men resultatet kopplat till lärandeprocesser kan vara till nytta för andra företag.

Kollegorna Erik Sandberg och Uni Sallnäs vid avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling, Linköpings universitet är medförfattare till artikeln. 

Läs artikeln här: Towards an increased understanding of learning: a case study of a collaborative relationship between a retailer and a logistics service provider 

Forskningsfinansiärer: Hakon Swenson stiftelsen och Vinnova.

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.