07 december 2023

Hur kan tekniken stödja arbetet med att ge barn en uppväxt fri från våld? Till Barnafridskonferensen 2024 kommer professorer från Linköping Universitet att visa TeachLivE som ett sätt att öva på att samtala med barn och vårdnadshavare om våld.

Elev undervisar de virtuella eleverna PETER HOLGERSSON

TeachLivE beskriver sig som en "semivirtuell simulering med en människa i systemet" och ger möjlighet för övning och lärande i olika slags situationer. Programmet kan simulera olika karaktärer i olika miljöer, exempelvis i ett klassrum eller en mottagning.

Under seminariet på Barnafridskonferensen kommer deltagarna att få möjligheten att träffa 8-åriga Charlie och pappa Robert i en situation som är helt annan än enkel. Under detta interaktiva moment kommer deltagarna få hjälpa ledaren av passet att sig igenom svåra samtal för att öva på att samtala med barn och vårdnadshavare om våld.

På konferensen kommer också forskare från Oslo Metropolitan University föreläser och visar deras utbildningsplattform med dynamiska barnavatarer för att träna yrkesverksamma i deras konversationsförmåga med barn.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.