07 december 2023

Hur kan tekniken stödja arbetet med att ge barn en uppväxt fri från våld? Till Barnafridskonferensen 2024 kommer professorer från Linköping Universitet att visa TeachLivE som ett sätt att öva på att samtala med barn och vårdnadshavare om våld.

Elev undervisar de virtuella eleverna PETER HOLGERSSON

TeachLivE beskriver sig som en "semivirtuell simulering med en människa i systemet" och ger möjlighet för övning och lärande i olika slags situationer. Programmet kan simulera olika karaktärer i olika miljöer, exempelvis i ett klassrum eller en mottagning.

Under seminariet på Barnafridskonferensen kommer deltagarna att få möjligheten att träffa 8-åriga Charlie och pappa Robert i en situation som är helt annan än enkel. Under detta interaktiva moment kommer deltagarna få hjälpa ledaren av passet att sig igenom svåra samtal för att öva på att samtala med barn och vårdnadshavare om våld.

På konferensen kommer också forskare från Oslo Metropolitan University föreläser och visar deras utbildningsplattform med dynamiska barnavatarer för att träna yrkesverksamma i deras konversationsförmåga med barn.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.