05 oktober 2020

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 300 miljoner kronor till Linköpings universitet och Nationellt superdatorcentrum, NSC, för att bygga Sveriges snabbaste superdator för maskininlärning och artificiell intelligens.

Datorhallarna på NSC.
Kärnhuset får i början av nästa år att tillskott av ytterligare en superdator, BerzeLiUs, specialbyggd för beräkningar inom artificiell intelligens och maskininlärning. THOR BALKHED
Vid årsskiftet går starten för uppbyggnad och installation av BerzeLiUs, döpt efter den östgötske vetenskapsmannen Jacob Berzelius, det är en så kallad Nvidia DGX SuperPOD som får en beräkningskapacitet på 300 petaflops för AI.

”Jag är oerhört glad och stolt att Linköpings universitet genom NSC blir värd för denna nya kraftfulla infrastruktur för AI. Detta borgar för att Sverige inte bara bibehåller, utan stärker sin position internationellt”, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor för Linköpings universitet.

AI-infrastruktur

Avtal om leverans, installation och underhåll är nu slutet mellan NSC och Atos, globalt verksamma inom digitalisering. BerzeLiUs kommer till en början att förses med 60 av företaget Nvidias senaste och snabbaste servrar med åtta grafikprocessorer i varje. Till det kommer även nätverk från Nvidia, applikationsverktyg från Atos samt lagringskapacitet på 1,5 petabyte (se teknisk specifikation nedan).

BerzeLIUs blir ett kraftfullt tillskott för den AI-forskning som bedrivs i samarbete mellan akademi och svensk industri, i första hand inom de program som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP, och de stora program som bedrivs inom livsvetenskaper och kvantteknik.

”Den nya superdatorn kommer att föra AI-forskning i Sverige in i en helt ny era. Den blir centrum i en satsning som inte bara lyfter Sveriges position som ledare inom AI-forskning utan som även ger svensk industri stora konkurrensfördelar inom områden som exempelvis telekommunikation, läkemedel och fordon”, säger Jaap Zuiderveld, regionchef EMEA hos Nvidia.

Nyckelfärdigt system

Att bygga den här typen av AI-infrastruktur har tidigare tagit månader eller till och med år av planering och uppbyggnad. En Nvidia DGX SuperPOD är en integrerad nyckelfärdig lösning som kan levereras och installeras på några veckor.

”Vi är stolta över att få arbeta tillsammans med Linköpings universitet under leveransen av den nya superdatorn BerzeLiUs, som kommer att förse svensk forskning med den datorkraft som behövs för vetenskapliga genombrott och innovation. Det här högpresterande systemet kommer tillsammans med vår expertis att hjälpa Sverige att hantera många av framtidens utmaningar inom AI och maskininlärning”, säger Damien Déclat, affärsområdeschef för högpresterande superdatorer hos Atos.

Nationellt superdatorcentrum vid LiU hyser i dag sex traditionella superdatorer med en total beräkningskapacitet runt 6 petaflops. Tetralith är den största som när den installerades sommaren 2018 var Nordens mest kraftfulla superdator. Beräkningskapacitet för de algoritmer som används inom maskininlärning kan dock inte jämföras med kapaciteten i traditionella superdatorer:

– BerzeLiUs kommer att bli mer än dubbelt så snabb som Tetralith. Det här är en rejält snabb AI-resurs och det absolut snabbaste beräkningskluster vi har installerat, intygar Niclas Andersson, teknisk chef för NSC.

Tekniska specifikationer

BerzeLiUs eller NVIDIA DGX SuperPOD kommer att innehålla 60 NVIDIA DGX™ A100 system kombinerat med NVIDIA Mellanox™ InfiniBand networking och 1,5 petabyte av datalagring från företaget DDN. Atos mjukvaruverktyg Codex AI Suite kommer att stödja forskare i att använda systemet effektivt.

Kontakt

Fler nyheter NSC

Superdatorn Berzelius fotograferad med vidvinkel.

Svensk AI-forskning får mer muskler

Cancerdiagnostik, datorseende och materialutveckling är bara några forskningsutmaningar som AI kan bidra till att lösa. Superdatorn Berzelius invigdes våren 2021 och redan nu behövs mer kraft för att möta behovet hos svensk AI-forskning.

Tre personer sitter på en scen med publiken framför.

Nya NAISS: Vassare organisation för superdatorer i Sverige

SNIC blir NAISS vid årsskiftet när LIU får ansvaret för en ny organisation för superdatorer och storskaliga beräkningar i Sverige. ”Vårt absolut största nationella åtagande”, säger LiU:s vicerektor Matts Karlsson.

Server med inkoplade kablar.

Vetenskapsrådet finansierar ny organisation för beräkningsresurser

Vetenskapsrådet beviljar ansökan från Linköpings universitet för utlysningen Bidrag till infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster.

NSC vid LiU

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.