Akademiska högtider

Den främsta akademiska högtiden vid Linköpings universitet är promotionen som äger rum en gång om året. Då får nya doktorer ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras. Årets högtid ägde rum 19-20 maj.

Promotor överlämnar diplom / Conferrer hands over diploma

Festkonsert

I samband med den akademiska högtiden ges en festkonsert.

Promotion

Promotionsceremonin inleds med ett tal av rektor. Därefter installeras de nya professorerna och universitetet delar ut eventuella förtjänstmedaljer till personer som har gjort stora insatser för Linköpings universitet.

Själva promotionen utförs fakultetsvis av en promotor som fakulteten har utsett. Nydisputerade doktorer och nyutnämnda hedersdoktorer får ta emot tecken på sin värdighet i form av insignier, det vill säga en hatt eller lagerkrans, ett diplom och ibland en ring. 

Mer om promotionen för medarbetare

Frågor

Om du har frågor om festkonserten och promotionen, kontakta promotion@liu.se

Examenshögtider

Andra akademiska högtider vid Linköpings universitet är de examenshögtider som anordnas vid till exempel Tekniska fakulteten och lärarutbildningarna.

Kontakta ceremonimästaren

Nyheter om akademiska högtider

Alla hedersdoktorer vid LiU