Akademiska högtider

Den främsta akademiska högtiden vid Linköpings universitet är doktorspromotionen och professorsinstallationen som äger rum en gång om året. Då får nya doktorer ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras.

Högtid 2023 

2023 års högtid äger rum den 26-27 maj.

Om den akademiska högtiden

En gång per år ordnas traditionellt den högtidliga promotions- och installationsceremonin. Först installeras de nya professorerna och universitetet delar ut priser och eventuella förtjänstmedaljer till personer som har gjort stora insatser för Linköpings universitet. Själva promotionen utförs fakultetsvis av en promotor som fakulteten har utsett. Nydisputerade doktorer och nyutnämnda hedersdoktorer får ta emot tecken på sin värdighet i form av insignier, det vill säga en hatt eller lagerkrans, ett diplom och ibland en ring.  

Frågor

Om du har frågor om den akademiska högtiden, välkommen att kontakta promotion@liu.se

Akademisk högtid 27 maj 2023

Peter Holgersson AB

Akademisk högtid 27 maj 2023

Högtiden inleds med installation av professorer, utdelning av priser och fortsätter med doktorspromotion i följande ordning: Tekniska fakulteten - Medicinska fakulteten - Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap.

Alla hälsas välkomna och Crusellhallens dörrar öppnar 15.30 (fri placering), alla platser ska vara intagna kl 16.00.

Tid: 16.00 -18.30
Plats: Crusellhallen, Linköpings Konsert & Kongress, Linköping.


2022 års hedersdoktorer

Hedersdoktorsföreläsningar

Festkonsert 2023

Kommande akademiska högtider

Kommande akademiska högtider

26-27 maj 2023 (Linköping)
31 maj - 1 juni 2024 (Linköping)
23-24 maj 2025 (Norrköping)
21-23 maj 2026 (Linköping)
20-22 maj 2027 (Linköping)
19-20 maj 2028 (Norrköping)

Vart tredje år äger högtiden rum i Norrköping.

Andra akademiska högtider vid Linköpings universitet är de examenshögtider som anordnas vid till exempel Tekniska fakulteten och lärarutbildningarna.

Kontakta ceremonimästaren

Hedersdoktorer vid LiU

Varje vår utser fakulteterna årets hedersdoktorer vid Linköpings universitet, som sen promoveras under den akademiska högtiden. I samband med det håller hedersdoktorerna öppna föreläsningar för alla intresserade.

Så tillverkas en doktorshatt

Ett riktigt hantverk

Visste du att många av doktorshattarna är handgjorda och att det bara finns tre hattmakare i Sverige som gör dem? En av dem är Marie Fredsberg Lindström i Skärblacka som gjort hattar till LiU:s promoveringar i decennier.

Nyheter om akademiska högtider