Akademiska högtider

Den främsta akademiska högtiden vid Linköpings universitet är doktorspromotionen och professorsinstallationen som äger rum en gång om året. Då får nya doktorer ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras.

Högtider 2021 och 2022 

2020 års Akademiska högtid sköts på framtiden och har först nyligen ägt rum. Professorsinstallation och doktorspromotion firades separat med professorsinstallation den 4 september och doktorspromotion den 2 oktober. Doktorspromotionen genomfördes fakultetsvis vid olika tidpunkter under dagen.
Under 2022 kommer två högtidstillfällen att arrangeras; 20-21 maj 2022 för de som under normala förhållanden skulle ha fått en inbjudan till våren 2021 och 11-12 november 2022 för de som skulle ha fått en inbjudan till våren 2022.

Är du medarbetare på LiU och ska delta i promoveringen?
Mer om promotionen för medarbetare

Professorsinstallation i bilderVisa/dölj innehåll

Bilder från 2020 års professorsinstallation den 4 september 2021

Peter Holgersson AB
PETER HOLGERSSON AB
Peter Holgersson AB
Peter Holgersson AB
Professorsinstallation 2021 Peter Holgersson AB

Doktorspromotion i bilderVisa/dölj innehåll

Bilder från 2020 års doktorspromotion den 2 oktober 2021

Peter Holgersson AB
Peter Holgersson AB
Peter Holgersson AB
Peter Holgersson AB

Doktorspromotion och professorsinstallationVisa/dölj innehåll

En gång per år ordnas traditionellt den högtidliga promotions- och installationsceremonin. Först installeras de nya professorerna och universitetet delar ut eventuella förtjänstmedaljer till personer som har gjort stora insatser för Linköpings universitet. Själva promotionen utförs fakultetsvis av en promotor som fakulteten har utsett. Nydisputerade doktorer och nyutnämnda hedersdoktorer får ta emot tecken på sin värdighet i form av insignier, det vill säga en hatt eller lagerkrans, ett diplom och ibland en ring.  

Frågor

Om du har frågor om den akademiska högtiden, välkommen att kontakta promotion@liu.se

Examenshögtider

Andra akademiska högtider vid Linköpings universitet är de examenshögtider som anordnas vid till exempel Tekniska fakulteten och lärarutbildningarna.

Kontakta ceremonimästarenVisa/dölj innehåll

FestkonsertVisa/dölj innehåll

Den akademiska festkonserten 2021 ställs in p.g.a. rådande omständigheter kring coronaviruset. Vi hoppas få välkomna er vid ett senare tillfälle.

Hedersdoktorer vid LiUVisa/dölj innehåll

Varje vår utser fakulteterna årets hedersdoktorer vid Linköpings universitet, som sen promoveras under den akademiska högtiden. I samband med det håller hedersdoktorerna öppna föreläsningar för alla intresserade.

Så tillverkas en doktorshattVisa/dölj innehåll

Ett riktigt hantverk

Visste du att många av doktorshattarna är handgjorda och att det bara finns tre hattmakare i Sverige som gör dem? En av dem är Marie Fredsberg Lindström i Skärblacka som gjort hattar till LiU:s promoveringar i decennier.

Nyheter om akademiska högtiderVisa/dölj innehåll