Akademiska högtider

Den främsta akademiska högtiden vid Linköpings universitet är doktorspromotionen och professorsinstallationen som äger rum en gång om året. Då får nya doktorer ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras.

Högtider 2022 

Under 2022 arrangeras två högtidstillfällen; 20-21 maj och 11-12 november.

Om den akademiska högtiden

En gång per år ordnas traditionellt den högtidliga promotions- och installationsceremonin. Först installeras de nya professorerna och universitetet delar ut priser och eventuella förtjänstmedaljer till personer som har gjort stora insatser för Linköpings universitet. Själva promotionen utförs fakultetsvis av en promotor som fakulteten har utsett. Nydisputerade doktorer och nyutnämnda hedersdoktorer får ta emot tecken på sin värdighet i form av insignier, det vill säga en hatt eller lagerkrans, ett diplom och ibland en ring.  

Frågor

Om du har frågor om den akademiska högtiden, välkommen att kontakta promotion@liu.se

Akademisk högtid 12 november 2022 Visa/dölj innehåll

Peter Holgersson AB

Akademisk högtid 12 november 2022

Välkommen till den andra av årets två akademiska högtider! Högtiden inleds med installation av professorer, utdelning av priser och fortsätter med doktorspromotion i följande ordning: filosofiska fakulteten och utbildningsvetenskap - tekniska fakulteten - medicinska fakulteten.

Alla hälsas välkomna och De Geerhallens dörrar öppnar 15.30 (fri placering), alla platser ska vara intagna kl 16.00.

Tid: 16.00 -18.30
Plats: De Geerhallen, Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping


Hedersdoktorer Visa/dölj innehåll

Hedersdoktorsföreläsningar Visa/dölj innehåll

Festkonsert - We belong to the world Visa/dölj innehåll

Den akademiska damkören Linnea
Daniel Häggmyr

Akademisk festkonsert 11 november - We belong to the world

Årets akademiska festlighet innebär ett dubbelt firande eftersom Den akademiska damkören Linnea fyller 25 år. Som en del av sitt jubileumsår vill kören tillsammans med eminenta Norrköpings Symfoniorkester bjuda er i publiken på en musikalisk odyssé över världen.

Temat för Linneas jubileumsår är ”Den kvinnliga rösten”. Kören har under året gjort en djupdykning i den kvinnliga rösten. Hur fungerar den rent fysiskt? Vad kan man göra med rösten? Vad berättar den kvinnliga rösten inom oss? Hur kan den kvinnliga rösten få ta mer plats i vår värld? På vår konsert får den kvinnliga rösten höras i berättelser om vardagsliv, moderskap och människans relation till världen vi lever i. Tonsättarna Ida Moberg och Helena Munktell är exempel på kvinnor som varit framstående under sin levnadstid men vars röster tystats av historieskrivningen.

Vi ger givetvis även plats för andra röster och berättelser. Gemensamt för alla verk ni kommer att bjudas på, är att de handlar om vår värld och det som förenar människorna som befolkar den. Därför kallar vi konserten ”We belong to the world”.

Kommande akademiska högtider Visa/dölj innehåll

Kommande akademiska högtider

11-12 november 2022 för 2022 års festföremål (Norrköping)
26-27 maj 2023 (Linköping)
17-18 maj 2024 (Linköping)
23-24 maj 2025 (Norrköping)
21-23 maj 2026 (Linköping)
20-22 maj 2027 (Linköping)

Vart tredje år äger högtiden rum i Norrköping.

Andra akademiska högtider vid Linköpings universitet är de examenshögtider som anordnas vid till exempel Tekniska fakulteten och lärarutbildningarna.

Kontakta ceremonimästaren Visa/dölj innehåll

Hedersdoktorer vid LiU Visa/dölj innehåll

Varje vår utser fakulteterna årets hedersdoktorer vid Linköpings universitet, som sen promoveras under den akademiska högtiden. I samband med det håller hedersdoktorerna öppna föreläsningar för alla intresserade.

Så tillverkas en doktorshatt Visa/dölj innehåll

Ett riktigt hantverk

Visste du att många av doktorshattarna är handgjorda och att det bara finns tre hattmakare i Sverige som gör dem? En av dem är Marie Fredsberg Lindström i Skärblacka som gjort hattar till LiU:s promoveringar i decennier.

Nyheter om akademiska högtider Visa/dölj innehåll