Akademiska högtider

Den främsta akademiska högtiden vid Linköpings universitet är doktorspromotionen och professorsinstallationen som äger rum en gång om året. Då får nya doktorer ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras.

Om den akademiska högtiden

En gång per år ordnas traditionellt den högtidliga promotions- och installationsceremonin. Först installeras de nya professorerna och universitetet delar ut priser och eventuella förtjänstmedaljer till personer som har gjort stora insatser för Linköpings universitet. Själva promotionen utförs fakultetsvis av en promotor som fakulteten har utsett. Nydisputerade doktorer och nyutnämnda hedersdoktorer får ta emot tecken på sin värdighet i form av insignier, det vill säga en hatt eller lagerkrans, ett diplom och ibland en ring. 

Jubeldoktorer

Vid den akademiska högtiden 26-27 maj 2023, uppmärksammade Linköpings universitet för första gången jubeldoktorer, det vill säga de doktorer som promoverades för 50 år sedan, 1973.

Frågor

Om du har frågor om den akademiska högtiden, välkommen att kontakta promotion@liu.se

Akademiska högtiden 2023 i bilder

Akademiska högtiden 2023 i bilder

I dagarna tre pågick festligheterna under den akademiska högtiden. Se ett urval av bilderna här.
Orkester på scen vid den akademiska festkonserten.
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Charlotta Sund
Charlotta Sund, hedersdoktor vid Tekniska fakulteten. Anna Nilsen
Akademisk högtid 2023
Peter Holgersson AB
Lennart Nordenfelt
Lennart Nordenfelt, hedersdoktor vid Medicinska fakulteten. Emma Busk Winquist

Årets största fest

Årets största fest

Hedersdoktorsföreläsningar om mänsklig värdighet och resurseffektivt samhälle, en festkonsert där poesi möter musik och en ceremoni där vi hyllar våra nya professorer och doktorer. 

Hedersdoktorer genom åren

Akademiska festkonserter genom åren

Kommande akademiska högtider

Kommande akademiska högtider

31 maj - 1 juni 2024 (Linköping)
23-24 maj 2025 (Norrköping)
22-23 maj 2026 (Linköping)
21-22 maj 2027 (Linköping)
19-20 maj 2028 (Norrköping)

Vart tredje år äger högtiden rum i Norrköping.

Andra akademiska högtider vid Linköpings universitet är de examenshögtider som anordnas vid till exempel Tekniska fakulteten och lärarutbildningarna.

Nyheter om akademiska högtider

Så tillverkas en doktorshatt

Ett riktigt hantverk

Visste du att många av doktorshattarna är handgjorda och att det bara finns tre hattmakare i Sverige som gör dem? En av dem är Marie Fredsberg Lindström i Skärblacka som gjort hattar till LiU:s doktorspromotioner i decennier.

Kontakta ceremonimästaren