Akademiska högtider

Den främsta akademiska högtiden vid Linköpings universitet är promotionen som äger rum en gång om året. Då får nya doktorer ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras. Nästa års promotion sker den 24-25 maj. 

Promovering 2018, cermoni i Konsert och KongressFestkonsert

I samband med den akademiska högtiden ges en festkonsert. Nästa års konsert äger rum fredagen den 24 maj.

Doktorspromotion och professorsinstallation

Doktorspromotion och professorsinstallation äger rum den 25 maj 2019

Först installeras de nya professorerna och universitetet delar ut eventuella förtjänstmedaljer till personer som har gjort stora insatser för Linköpings universitet. Själva promotionen utförs fakultetsvis av en promotor som fakulteten har utsett. Nydisputerade doktorer och nyutnämnda hedersdoktorer får ta emot tecken på sin värdighet i form av insignier, det vill säga en hatt eller lagerkrans, ett diplom och ibland en ring. 

Mer om promotionen för medarbetare

Frågor

Om du har frågor om festkonserten och promotionen, kontakta promotion@liu.se

Examenshögtider

Andra akademiska högtider vid Linköpings universitet är de examenshögtider som anordnas vid till exempel Tekniska fakulteten och lärarutbildningarna.

Promovering 2018 i bilder

Promovering 2018, ceremonin i Konsert och Kongress

Promovering 2018, ceremonin i Konsert och Kongress

Promovering 2018, ceremonin i Konsert och Kongress

Promovering 2018, banketten

Promovering 2018, bankett

Promovering 2018, banketten i Garden

Nyheter om akademiska högtider

Så tillverkas en doktorshatt

Ett riktigt hantverk

Visste du att många av doktorshattarna är handgjorda och att det bara finns tre hattmakare i Sverige som gör dem? En av dem är Marie Fredsberg Lindström i Skärblacka som gjort hattar till LiU:s promoveringar i decennier.

Hedersdoktorernas gästföreläsningar

Alla hedersdoktorer vid LiU

Tidigare festkonserter

Kontakta ceremonimästaren