Akademiska högtider

Den främsta akademiska högtiden vid Linköpings universitet är promotionen som äger rum en gång om året. Då får nya doktorer ta emot tecken på sin värdighet och nya professorer installeras.

Promotion 2015Foto: Thor Balkhed 

Promotion

Promotionsfestligheterna inleds med en akademisk festkonsert fredagen den 19 maj kl. 19.00 i Missionskyrkan i Linköping. Östgöta Kammarkör och Linköpings Akademiska Orkester medverkar.

Doktorspromotionen och professorsinstallationen äger rum lördagen den 20 maj på Konsert & Kongress i Linköping. Platserna ska vara intagna kl. 16.00, ceremonin börjar kl. 16.15 och pågår till cirka kl. 18.30.

Promotionsceremonin inleds med ett tal av rektor. Därefter installeras de nya professorerna och universitetet delar ut eventuella förtjänstmedaljer till personer som har gjort stora insatser för Linköpings universitet.

Själva promotionen utförs fakultetsvis av en promotor som fakulteten har utsett. Nydisputerade doktorer och nyutnämnda hedersdoktorer får ta emot tecken på sin värdighet i form av insignier, det vill säga en hatt eller lagerkrans, ett diplom och ibland en ring. 

Mer om promotionen för medarbetare

Examenshögtider

Andra akademiska högtider vid Linköpings universitet är de examenshögtider som anordnas vid till exempel Tekniska fakulteten och lärarutbildningarna.

Kontakta ceremonimästaren

Nyheter om akademiska högtider

Alla hedersdoktorer vid LiU