LiU Innovation

LiU Innovation är Linköpings universitet innovationskontor och ägs av LiU via LiU Holding AB. LiU Innovation verkar för att idéer baserad på kunskap vid LiU kommer samhället till nytta. Studenter, anställda och forskare får stöd i sina idéresor.

LiU Innovation hjälper studenter, forskare och anställda med idéutveckling från tidig idé till färdig produkt eller tjänst. Här finns elva innovationsrådgivare som ger stöd kring bland annat företagsstart, finansierings- och patentfrågor samt har ett bra nätverk inom innovationssystemet. LiU Innovation arbetar under sekretess och är kostnadsfritt för dig vid LiU.

LiU Innovation samverkar även inom utbildning vid LiU i moment som syftar till att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap. Det handlar om att under utbildningen rusta studenterna med en handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför deras introduktion till arbetslivet. Innovationsrådgivarnas deltagande i kurserna innehåller inspirationsföreläsningar och idésökningsaktiviteter. En viktig aspekt är också förberedelsen till att bedriva intraprenörskap i en verksamhet. Givetvis handlar det även om att ge dem konkreta verktyg för att kunna jobba vidare med sina tidiga idéer.

Ofta behöver kompetens och driv kompletteras under idéresan för att ge önskade resultat. LiU Innovation arrangerar Sommarmatchen där projekt från forskning vid LiU matchas med drivna studenter som vill ta idéerna närmare en kommersiell marknad. Samt matchmakingeventet Venture Arena. Här matchas framtidens tillväxtföretag med kompetenta och driftiga nyckelpersoner.

LiU Innovation är ett av åtta liknande kontor i Sverige som har fått regeringens förtroende att arbeta med utveckling av innovationer och nyttiggörande av forskningsresultat.

NABC folders from LiU Innovation

Läs mer på LiU Innovations webb
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Enhetschef
Visa/dölj innehåll

Kontor
Visa/dölj innehåll

Post- och besöksadress

Mjärdevi Center Teknikringen 10, Plan 3 583 30 Linköping

Övriga kontor

Campus Valla, Kårallen Campus US, Hus 511 Campus Norrköping, Kåkenhus Coffice Norrköping, Strykbrädan

Medarbetare LiU Holding AB
Visa/dölj innehåll

Relaterade verksamheter
Visa/dölj innehåll