LiU Innovation

LiU Innovation är Linköpings universitet innovationskontor och ägs av LiU via LiU Holding AB. LiU Innovation verkar för att idéer baserad på kunskap vid LiU kommer samhället till nytta. Studenter, anställda och forskare får stöd i sina idéresor.

NABC folders from LiU Innovation

 

LiU Innovation hjälper studenter, forskare och anställda med idéutveckling från tidig idé till färdig produkt eller tjänst. Här finns innovationsrådgivare som ger stöd kring bland annat företagsstart, finansierings- och patentfrågor samt har ett bra nätverk inom innovationssystemet. LiU Innovation arbetar under sekretess och är kostnadsfritt för dig vid LiU.

LiU Innovation samverkar även inom utbildning vid LiU i moment som syftar till att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap. Det handlar om att under utbildningen rusta studenterna med en handlingskraft och ett lösningsorienterat förhållningssätt inför deras introduktion till arbetslivet. Innovationsrådgivarnas deltagande i kurserna innehåller inspirationsföreläsningar och idésökningsaktiviteter. En viktig aspekt är också förberedelsen till att bedriva intraprenörskap i en verksamhet. Givetvis handlar det även om att ge dem konkreta verktyg för att kunna jobba vidare med sina tidiga idéer.

Ofta behöver kompetens och driv kompletteras under idéresan för att ge önskade resultat. LiU Innovation arrangerar Sommarmatchen där projekt från forskning vid LiU matchas med drivna studenter som vill ta idéerna närmare en kommersiell marknad. Samt matchmakingeventet Venture Arena. Här matchas framtidens tillväxtföretag med kompetenta och driftiga nyckelpersoner.

LiU Innovation är ett av åtta liknande kontor i Sverige som har fått regeringens förtroende att arbeta med utveckling av innovationer och nyttiggörande av forskningsresultat.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Läs mer på LiU Innovations webb
Visa/dölj innehåll

Enhetschef
Visa/dölj innehåll

Enhetschef

Post- och besöksadress

Science Park Mjärdevi,
Teknikringen 7, plan 3
583 30 Linköping

Övriga kontor

Campus Valla, Studenthuset

Campus US, Hus 511

Coffice Norrköping, Strykbrädan