20 oktober 2016

Testa snarare än att fråga och utveckla snabbt och kontinuerligt. Det var några av de råd Chalmersprofessorn Jan Bosch levererade vid Swedsofts tvådagarskonferens som i år hölls på LiU. Ericssons Ulf Wahlberg vill se storsatsningar på forskning och utbildning.
Jan Bosch, professor ChalmersFoto: Monica Westman– Att vi gör i dag drivs av mjukvara, från morgon till kväll. Varje sekund genereras minst 50 terabyte data i världen, en Volvo XC90 innehåller bara den mer än 100 miljoner rader kod, exemplifierar han.

Tandborsten kommer inom kort att kunna tala om för oss när vi har borstat tillräckligt. Utvecklingen går snabbt, men svensk industri har inte förstått allvaret, anser han:

– Jag är uppriktigt oroad att svensk industri inte förändras tillräckligt snabbt, marknaden vill inte längre vänta på en produkt eller tjänst som kommer om nio månader, säger han.

Det är heller ingen bra idé att fråga marknaden vad den vill ha, för det vet den inte.
– All forskning visar att det är ett stort gap mellan vad människor säger att de vill ha och vad de sedan väljer. Visa istället, mät hur de agerar, deras beteende, och fråga dem bara om du absolut måste.

STEW-konferensen

Jan Bosch var en av många talare under STEW, Software Technology Exchange Workshop, en konferens som funnits sedan 2011, arrangerad av Swedsoft. Deltagare från industrin, akademin och offentlig verksamhet träffas under två dagar för att utbyta tankar och erfarenheter. Talade gjorde exempelvis också Saabs tekniske direktör Pontus De Laval och Ericssons Ulf Wahlberg.

Chalmersprofessor Jan Bosch fortsätter sitt anförande med att tala sig varm för en kontinuerlig utveckling av ny funktionalitet, men varnar också för att lägga ner tid på funktioner om ingen använder och som bara tar kraft från utvecklingen.

– Testa, testa. Men lägg in kod i produkterna så att ni ser hur beteenden ändras. Testerna måste automatiseras, att testa manuellt är att inte testa alls, hävdar han.

Ett av de projekt han arbetar med inom WASP, Wallenberg Autnomous Systems Program, handlar om just automatiserad testning av stora system.

Att öka hastigheten på utvecklingscykeln anser han vara det absolut viktigaste för industrin och han exemplifierar med Nokia som inte klarade förändringstakten.

– Företagen måste återuppfinna sig själva, gång på gång.

Den kunniga publiken på Swedsofts konferens vill veta mer om hur man upprätthåller kvalitet i arbetet när det ska gå så snabbt.

Jan Bosch upprepar: arbeta med kontinuerlig integration, testa och testa.
Lägg in system som backar tillbaka om något inte fungerar.
– Det finns system som kan backa tillbaka till det gamla på åtta sekunder om något inte fungerar, säger han.

Smärtsam omställning

Ulf Wahlberg, EricssonFoto: Monica WestmanEricssons Ulf Wahlberg, ansvarig för externa relationer, fortsatte på samma snabba tema:

– I år har antalet abonnemang på mobila telefoner för första gången passerat abonnemangen på fast telefoni. Tre miljarder människor har idag en mobiltelefon och den största tillväxten sker i Asien. 2021 kommer 90 procent av trafiken i näten att komma från smarta telefoner, säger han.

Och fortsätter:
– Traditionella industrier behöver transformeras för att dra nytta av digitalisering och mobilitet. Gör de inte det så går de under. Det är en smärtsam process, vilket vi ser inte minst hos Ericsson just nu.

Han talade om utvecklingen av 5G inom Ericsson, men mest ändå om hur utveckling av mjukvara blir allt viktigare. Han vädjar till den församlade publiken att hjälpa till att övertyga omvärlden om att det nu behövs stora satsningar på forskning och utbildning inom mjukvaruområdet. Behovet är stort.

– Även företag som idag inte frågar efter mjukvaruingenjörer kommer snart att behöva göra det.

Säkerhetskritiska system

Såväl Jan Bosch som Ulf Wahlberg ser dock en utveckling som har två spår – en för snabb kommunikation till låg kostnad, stort antal och på långa avstånd, som smarta hus eller sensornätverk, men också en parallell utveckling för säkerhetskritiska system, som för industrin, trafikövervakning eller smarta elnät, extremt pålitliga och med mycket korta reaktionstider.

– Tekniken finns framme, men inte våra beteenden. Vi måste på allvar börja hantera frågor som integritet, säkerhet, tilltro och tillgänglighet om vi ska kunna utnyttja teknikens möjligheter och exempelvis fatta välinformerade beslut med stöd av data i realtid, säger Ulf Wahlberg.

Konferensen STEW, Software Technology Exchange Workshop, arrangeras av den ideella organisationen Swedsoft, denna gång på Linköpings universitet. Swedsofts syfte är att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan olika aktörer inom mjukvaruområdet och därmed stärka Sveriges ställning som innovationscentrum för mjukvaruintensiva system. I årets programkommitté deltog LiU-forskarna Kristian Sandahl och Fredrik Heintz.

Forskning

robothund Spot, drönare, liten helikopter, operatör

WASP-forskning vid IDA

WASP, Wallenberg AI autonomous systems and software program, är den största enskilda forskningssatsningen i Sverige i modern tid. En av forskningsmiljöerna kopplade till WASP vid Linköpings universitet, finns vid Institutionen för datavetenskap.

Datasäkerhet

WASP Realtidsystem

Forskningen vid laboratoriet för realtidssystem omfattar säkerhet och pålitlighet i distribuerade datorsystem, inte minst i system som är samhällskritiska. Vi forskar kring områden som säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet.

Maskininlärning

WASP Maskininlärning

Inom statistik och maskininlärning utvecklar vi de metoder som används när autonoma system lär sig från data. Vår forskning fokuserar på sannolikhetsmodellering och effektiva algoritmer för lärande, prediktion och beslutsfattande under osäkerhet.