Etologi

Etologi är läran om djurs beteende och vad som ligger bakom det. Vid LiU bedrivs stark forskning om hur olika gener påverkar djurs beteende, välbefinnande och personlighet. Höns, hundar och lantbrukets husdjur står i fokus.

Människan har under många tusen år avlat fram hundar, höns, getter och andra djurarter för att passa som husdjur. Processen kallas domesticering. Anpassningen till ett liv i människans närhet är kopplad till skillnader i arvsmassan mellan den vilda formen och den domesticerade formen av en art. Forskare vid LiU detaljstuderar dessa genetiska skillnader mellan tamdjur och vilda djur för att besvara viktiga frågor om djurs beteende, stressbeteende och effekter av domesticering.

Djurs välbefinnande är ett annat viktigt område. Forskare vid LiU studerar olika aspekter av djurhållning, stressreglering och effekter av stress i både fåglar och hundar.

Forskning

teaserbild Jensen Group

Djurens beteende, domesticering och välfärd - Jensen group

Vad styr de många aspekterna på hur djur beter sig? Hur har det förändrats under domesticering, och vad berättar det om deras välfärd? Med fokus på kycklingar och hundar tar vi upp sådana frågor med hjälp av etologi, genetik och epigenetik.

tupp

Hjärnstrukturens genetiska arkitektur - Henriksen group

Vi använder populationer av både vilda och inhemska kycklingar för att identifiera den genetiska arkitekturen som ligger till grund för variationen i storleken och sammansättningen av hjärnan hos fåglar.

tupp som gal

Förvildningens och domesticeringens genomik - Wright group

Vår forskning fokuserar på den genetiska grunden för domesticering, förvildning och beteende. Vi använder tvillingprocesserna för domestisering och förvildning för att hitta den genetiska grunden för komplexa egenskaper.

Filmklipp

Varför uppvisar djur olika personligheter?

Är skillnader i djurs personlighet kopplat till signalämnen i hjärnan? Forskare vid LiU använde läkemedel för människor för att se om dessa påverkar beteendet även hos andra arter, som syrsor. Se i filmen hur de gjorde.

Nyheter

Forskningsnyheter

Per Jensen med en kyckling i händerna.

Pionjär med djurens bästa i fokus

Hur gör djur? Vad tänker de? Och har de känslor? Det är frågeställningar som fascinerat människor i alla tider och är ett helt eget forskningsfält. Inom etologi är Linköpingsprofessorn Per Jensen en av de allra främsta.

två kycklingar i närbild.

Kycklingars lek kan berätta om hur de mår

Lek är ett vanligt beteende hos unga djur, mest känt hos däggdjur. Nu har forskare för första gången kartlagt lekens utveckling hos kycklingar. Resultaten visar att de ägnar mycket tid åt lek av olika slag, precis som hundvalpar och kattungar.

kyckling av djungelhöns tittar på mjölmask genom transparent plaströr.

Både tidiga upplevelser och genuttryck påverkar impulsivitet

Skillnader i impulsivitet mellan individer är kopplade till både erfarenhet och genuttryck, enligt en studie på tamhönsens anfader, det röda djungelhönset.

Närliggande forskning