Etologi

Forskning om djurens beteende

Kycklingar som är en korsning mellan tamhöns och djungelhöns
Dessa kycklingar är korsningar mellan tamhöns och deras avlägsna släktingar, djungelhöns. Forskare studerar kopplingen mellan genetik, beteende och fysiska egenskaper hos bland annat fåglar. Dominic Wright
En man gosar med sin hund.
Tusentals års avel har anpassat hunden till ett liv i samspel med människan. Forskare vid LiU tar fram ny kunskap om hundens beteende och välmående. AleksandarNakic
Ko
Djurs personlighet är en av de forskningsfrågor som intresserar forskare vid LiU, som bland annat sett att lugna kossor ger mer mjölk.

Etologi är läran om djurs beteende och vad som ligger bakom det. Vid LiU bedrivs stark forskning om hur olika gener påverkar djurs beteende, välbefinnande och personlighet. Höns, hundar och lantbrukets husdjur står i fokus.

Människan har under många tusen år avlat fram hundar, höns, getter och andra djurarter för att passa som husdjur. Processen kallas domesticering. Anpassningen till ett liv i människans närhet är kopplad till skillnader i arvsmassan mellan den vilda formen och den domesticerade formen av en art. Forskare vid LiU detaljstuderar dessa genetiska skillnader mellan tamdjur och vilda djur för att besvara viktiga frågor om djurs beteende, stressbeteende och effekter av domesticering.

Djurs välbefinnande är ett annat viktigt område. Forskare vid LiU studerar olika aspekter av djurhållning, stressreglering och effekter av stress i både fåglar och hundar.

Forskning

Filmklipp

Varför uppvisar djur olika personligheter?

Är skillnader i djurs personlighet kopplat till signalämnen i hjärnan? Forskare vid LiU använde läkemedel för människor för att se om dessa påverkar beteendet även hos andra arter, som syrsor. Se i filmen hur de gjorde.

Nyheter

Forskningsnyheter

Närliggande forskning