Biologi

Forskning om det levande

mus luktar på korvbit
Hur djurens luktsinne fungerar är en av de frågor som forskare vid LiU studerar i detalj. Vadim Zaitsev
arkeologiska frön
Genom att undersöka DNA i arkeologiska frön som dessa (korn i detta fall) tar LiU-forskare reda på hur växter har utvecklats.

Från generna i cellen, till djur och växter, till hela ekosystem. Forskningen inom biologi vid LiU är bred och spänner över zoologi, genetik och ekologi.

Zoologi

Inom zoologi bedrivs forskning om hjärtats utveckling hos fåglar och luktsinnet hos olika djurarter. Forskarna studerar olika aspekter av hur molekyler stimulerar luktsinnet hos djur och får dem att uppleva lukt samt hur djurens beteende påverkas av olika dofter.

Genetik

Hur har arvsmassan hos växter och djur påverkats av förädling under människans hand? Genom att studera fröer från historiska samlingar, arkeologiska fynd och genbanker tar forskarna reda på mer om växters utveckling.

Även djurens gener sätts under lupp när forskarna vid LiU tar reda på mer om genetiken bakom bland annat åldrande, könsskillnader, utseende och beteende.

 

Forskning om djurens beteende, etologi, och hur djur och växter påverkas av varandra i större ekosystem, ekologi, kan du läsa om på dessa forskningsområdens sidor.

 

Forskning

Forskning

Närliggande forskning

Nyheter

Forskningsnyheter