Systemsimulering och optimering

Systemsimulering och optimering

System simulering är hjärtat för systemutveckling. Linköpings universitet och avdelningen för Fluida och mekatroniska system bedriver forskning inom simuleringsteknik, co-simulering, standardisering och simuleringsbaserad systemutveckling. Avdelningen är även värd för det egenutvecklade simuleringsverktyget Hopsan.

Simulering är ett viktigt verktyg för att förutsäga ett systems beteende. Simuleringsmodeller kan också användas för optimering, där en simuleringsmodell körs upprepade gånger med olika parametrar för att hitta den bästa konstruktionen. Det är också användbart för andra typer av studier, till exempel känslighetsanalys.

Simulering av komplexa system kräver ofta att olika delar av systemet modelleras i olika simuleringsverktyg. Detta kräver att verktygen kopplas ihop, så att dess modeller kan simuleras tillsammans – så kallad co-simulering. För att detta ska fungera krävs standardiserade gränssnitt för hur programmen ska kommunicera och utbyta data. Det ställer också stora krav på de matematiska algoritmerna för att säkerställa pålitliga resultat och stabila simuleringar.

Forskare i projektet

Publikationer

Omslag för publikation ''
Petter Krus, Robert Braun, Peter Nordin, Björn Eriksson (2012)

ICAS 2012 CD-ROM PROCEEDINGS , s.Art.nr. ICAS2012-1.9.3-

Omslag för publikation ''
Robert Braun, Petter Krus (2014)

Proceedings of the 6th International Workshop on Equation-Based Object-Oriented Modeling Languages and Tools , s.57-64 Vidare till DOI

Forskningsprojekten Hopsan och OpenSCALING

Senaste nytt från LiU

Autonom el-flygplan med solcellerna på flygplanets vingar.

16 april 2024

Midsummers donation av solceller driver studentprojekt framåt

I ett samarbete mellan Linköpings universitet och Midsummer, en svensk tillverkare av tunnfilmssolceller, har solceller donerats för att driva fram studentprojekt inom avancerad flygteknik.

Man omgiven av grävmaskiner.

28 mars 2024

"Att doktorera är intressant hela tiden!"

I sin forskning måste doktoranden Thomas Heeger ta hänsyn till allt från hydraulik, mekanik och elektronik till programmering och akustik. Då blir det sällan tråkigt.

Campus de Santo André da UFABC,Brasil

28 mars 2024

IDEAS 2024

IDEAS 2024 kommer att äga rum mellan 24-27 november i Recife, Pernambuco, Brasilien. IDEAS 2024 är en del av ett mångårigt samarbete mellan Linköpings universitet och Universidade do Federal ABC (UFABC) i Brasilien.

Organisation