Systemsimulering och optimering

Systemsimulering och optimering

System simulering är hjärtat för systemutveckling. Linköpings universitet och avdelningen för fluida och mekantroniska system i synnerhet är värd för ett simuleringsverktyg HOPSAN.

I syfte att studera och förutsäga systembeteende, simulering har blivit ett etablerat verktyg. Med en simuleringsmodell för att förutsäga beteendet innebär också att det kan användas för systemoptimering i simulering baserad optimering, där en simuleringsmodell körs upprepade gånger med olika parametrar, till dess att en tillfredsställande lösning har funnits. Det är också mycket användbart för andra typer av studier, till exempel känslighetsanalys.

Forskningsprojekt