Reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda

Reproduktiv hälsa handlar om ett tillfredsställande och tryggt sexualliv med tillgång till bra preventivmetoder, förmåga till fortplantning, och ett gott omhändertagande under graviditet och förlossning. LiU:s forskning fokuserar bland annat på barnlöshet och assisterad befruktning, konsekvenser av fetma under graviditet och förlossning samt behandling av övergångsbesvär.

GravidI en internationell jämförelse får den reproduktiva hälsan anses vara god i Sverige, då fattigdom, sociala orättvisor och diskriminering av kvinnor, som relativt sätt är ovanligt i Sverige, har stor påverkan på kvinnors hälsa och deras möjligheter att bli gravida, föda och vårda sina barn.

Aktuella problemställningar för forskningen kring reproduktiv hälsa vid Linköpings universitet är hälsa är:

 • Basala kunskaper om fortplantningens biologi, inklusive genetik, immunologi och fysiologi.
 • Barnlöshet och assisterad befruktning
 • Könshormonernas inverkan på fysiologiska och immunologiska processer
 • Den normala viktutvecklingen under graviditet samt konsekvenser av fetma under graviditet och förlossning
 • Psykiska problem/sjukdom under graviditet och i samband med förlossning
 • Hur kan hotande förtidsbörd undvikas respektive behandlas?
 • Våld mot kvinnor
 • Sexuellt överförda sjukdomar bland unga, samlagssmärta
 • Den äldre kvinnans gynekologiska sjukdomspanorama
 • Information kring och alternativa behandlingsmetoder vid klimakteriebesvär

 

Forskningsinriktningar

 • Genus och medicin
 • Förlossningsvetenskap och gynekologi
 • Neonatologi - vård av nyfödda

 

Forskning

En vuxen persons hand håller i handen på ett för tidigt fött barn.

N-forte-studien

N-forte-studien är en svensk studie som undersöker hur bröstmjölkbaserad berikning jämfört med komjölksbaserad berikning påverkar risken för svåra komplikationer såsom nekrotiserande enterokolit och blodförgiftning hos extremt för tidigt födda barn.

Hälsa

Livsstil och hälsa hos patienter som ska utföra ett planerat kirurgiskt ingrepp (elektiv kirurgi)

En god hälsostatus innan operation minskar risken för post-operativa komplikationer. Det här projektet syftar till att stödja hälsosamma levnadsvanor innan operation.

En bild av en mur eller vägg med en tydlig spricka igenom.

Bristningars betydelser

Vårdtagares och vårdgivares perspektiv på andra gradens förlossningsbristningar, deras implikationer, och förbättringsmöjligheter i vården.

Nyheter

vuxen hand håller handen hos ett mycket för tidigt fött barn.

Studie på extremt för tidigt födda barn ger vården viktig kunskap

Barn som föds extremt för tidigt behöver få berikning som ett tillägg till bröstmjölk. Men gör det någon skillnad om berikningen tillverkas av bröstmjölk eller komjölk när det gäller risken för svåra komplikationer hos barnen?

gravid kvinna joggar på löpband.

Därför mår kvinnor med multipel skleros bättre när de är gravida

Kvinnor som har multipel skleros blir tillfälligt mycket bättre i sin sjukdom när de är gravida. Nu har forskare kartlagt de gynnsamma förändringar som sker naturligt i immunsystemet under graviditet. Fynden kan visa vägen mot nya behandlingar.

gravidmage med texten

Att bli mamma som äldre eller som ensamstående förenat med risker

Äldre kvinnor, ensamstående kvinnor och kvinnor som får barn med hjälp av assisterad befruktning har större risk att få en komplicerad graviditet och har högre sjuklighet. Malin Lindell Pettersson har tittat närmare på hälsan hos dessa grupper.