Reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda

Reproduktiv hälsa handlar om ett tillfredsställande och tryggt sexualliv med tillgång till bra preventivmetoder, förmåga till fortplantning, och ett gott omhändertagande under graviditet och förlossning. LiU:s forskning fokuserar bland annat på barnlöshet och assisterad befruktning, konsekvenser av fetma under graviditet och förlossning samt behandling av övergångsbesvär.

GravidI en internationell jämförelse får den reproduktiva hälsan anses vara god i Sverige, då fattigdom, sociala orättvisor och diskriminering av kvinnor, som relativt sätt är ovanligt i Sverige, har stor påverkan på kvinnors hälsa och deras möjligheter att bli gravida, föda och vårda sina barn.

Aktuella problemställningar för forskningen kring reproduktiv hälsa vid Linköpings universitet är hälsa är:

 • Basala kunskaper om fortplantningens biologi, inklusive genetik, immunologi och fysiologi.
 • Barnlöshet och assisterad befruktning
 • Könshormonernas inverkan på fysiologiska och immunologiska processer
 • Den normala viktutvecklingen under graviditet samt konsekvenser av fetma under graviditet och förlossning
 • Psykiska problem/sjukdom under graviditet och i samband med förlossning
 • Hur kan hotande förtidsbörd undvikas respektive behandlas?
 • Våld mot kvinnor
 • Sexuellt överförda sjukdomar bland unga, samlagssmärta
 • Den äldre kvinnans gynekologiska sjukdomspanorama
 • Information kring och alternativa behandlingsmetoder vid klimakteriebesvär

 

Forskningsinriktningar

 • Genus och medicin
 • Förlossningsvetenskap och gynekologi
 • Neonatologi - vård av nyfödda

 

Forskning

Nyheter