Energi som strategi

Hur kan svensk tillverkningsindustri nå miljömålen med bibehållen konkurrenskraft? Att öka energieffektiviseringen är ett sätt som inbegriper båda delar.

Hur kan svensk tillverkningsindustri nå miljömålen med bibehållen konkurrenskraft? Att öka energieffektiviseringen är ett sätt som inbegriper båda delar.

Non-energy benefits – mervärden vid energieffektivisering

Jag studerar mervärden förknippade med energirelaterade investeringar i svensk industri. De mervärden som avses är faktorer utöver direkta energikostnadsreduceringar som kan fås vid energieffektiviserande investeringar och åtgärder. Exempel på mervärden som kan erhållas är ökad produktivitet, minskat underhåll, förbättrad arbetsmiljö samt minskad mängd utsläpp och avfall. Genom att studera mervärden möjliggörs kunskap som kan resultera i att mer välgrundade investeringsbeslut fattas på operativ, men även på strategisk nivå i svenska industriföretag.

Energiledning

Mitt andra forskningsintresse rör hur svensk tillverkningsindustri, speciellt massa- och pappersföretag, arbetar med energiledning.

Aktuella forskningsprojeket

  • Non-energy benefits: Välgrundade energirelaterade investeringsbeslut - hur, och på vilka grunder kan energi bli en strategisk fråga för svensk industri.
  • Energiledning i svensk massa- och pappersindustri – hinder, drivkrafter och generella framgångsfaktorer.
 

Publikationer

Forskning

Nyheter

CV

Akademiska meriter

  • Civilingenjör i teknisk biologi 2002

Undervisning

Jag undervisar i några av de kurser som ges inom utbildningen civilingenjör i energi – miljö – management och inom masterprogrammet Sustainability Engineering and Management.

Organisation

Kollegor