09 oktober 2023

Utredningen En uppväxt fri från våld innehåller kunskap och förslag som ska stötta utvecklingen mot att uppnå det övergripande målet att alla barn ska få en uppväxt fri från våld. Men hur sätter vi kunskapen i praktisk användning och i rörelse? Det kommer professor och barnläkare Boel Andersson-Gäre att föreläsa om på Barnafridskonferensen 2023. 

Porträtt Boel Andersson Gäre På Barnafridskonferensen 2024 kommer Boel Andersson Gäre att ge exempel från praktiken om hur förbättringsmetoder har använts och vad man kan lära sig från dem för att skapa en kultur av ständiga förbättringar i och mellan olika verksamheter som har till uppgift att stötta barns utveckling och hälsa i vid mening.

- Mitt stora intresse är hur vi kan utveckla och förbättra det vi gör i olika verksamheter. Under min tid som chef för Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Jönköping och som Barnhälsovårdsöverläkare i Region Jönköpings län har jag haft chansen att tillsammans med medarbetare använda systematiskt förbättringsarbete som stöd och ledningsredskap för att röra oss mot målet; en hälsosam och trygg uppväxt, säger Boel.

Vi ställde tre frågor till Boel kring hur organisationer kan arbeta med implementering och förändringar:

1. Vad är det viktigaste att tänka på när en organisation ska göra en förändring eller implementering?

Tre viktiga saker att börja med

  • Hur ser vårt gemensamma mål ut och har vi samsyn om det? Det kan gälla både internt i den grupp vi arbetar inom och i samarbetet med organisationer som kan bidra till målet med andra perspektiv och kompetenser. En systembild behövs för att få en gemensam syn på vilka som kan bidra.
  • Hur väl känner vi den egna verksamheten/”mikrosystemet”? Dvs. där professionella möter den grupp av invånare den är till för – där värdet av det vi bidrar med skapas.
  • Hur ser läget ut när vi startar vägen mot förbättringen? En metod som 6P, skapar gemenskap i den kartläggningen och den kommer jag att presentera. Finns det mätetal, finns det berättelser – som hjälper till att skapa ett förändringstryck? Och hur ska vi sedan veta om en förändring är en förbättring?

2. Nämn tre framgångsfaktorer för att lyckas?

  • Känn dem som verksamheten är till för – och samskapa med dem 
  • Känn dig själv, ditt team och ditt system
  • De verksamheter som stödjer utvecklingen mot ”En uppväxt fri från våld” är ofta komplexa och komplexiteten ökar då många intressenter ska samarbeta. Därför blir feedback under förbättringsarbetet så viktigt – både det mätbara och det lärande som sker under vägen. Är vi på rätt väg, vad behöver vi justera ut, saknar vi någon som borde varit med etc.? Alla behöver vara agila (ha förmåga att anpassa till situationen), då en rakt utstakad väg sällan funkar.

3. Vad är det största missförståndet när det gäller implementering- och förändringsarbete?

Att förändringsarbetet uppfattas som en linjär process, som kan styras från A till B, medan verkligheten är mer komplex.” Det finns ingen enkel ”implementeringsknapp” att trycka på.

 

Boel föreläser på Barnafridskonferensen den 24-25 januari 2024. Ta del av programmet här. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.