15 juni 2023

Kan dystopier visa vägen till en ljus framtid? Kan vi koppla av när vi kopplar upp? Det är några av rubrikerna när forskare från Linköpings universitet dyker upp under Almedalsveckan på Gotland 27 juni till 1 juli.

Anna Friberg lutad mot en stor ladugårdsgrind.
Historikern Anna Friberg kommer till Almedalen för att prata om framtiden. Charlotte Perhammar

Det saknas inte kriser och hot i världen när svenska samhällsaktörer ännu en gång strålar samman i Visby. Det märks också genom ett ökat fokus på säkerheten kring själva arrangemanget. Nytt för i år är ett 30-tal så kallade Almedalsvärdar som snabbt ska kunna rapportera om de ser något som verkar misstänkt.

Mitt i allt det deltar historikern Anna Friberg från Linköpings universitet i en programpunkt om mörka framtidsvisioner, men med en lite oväntad rubrik: Kan dystopier visa vägen till en ljus framtid?

– Jag ska ha ett samtal med en annan forskare som också hållit på en del med dystopier. Hon har skrivit om tv-serien Walking dead. Så vi kommer att prata allmänt om samhällsdystopier och vad det gör med våra idéer om framtiden, säger hon.

Från mörker till ljus

Universitetslektor Anna Friberg. Foto Charlotte Perhammar Programpunkten arrangeras av den humanistiska tankesmedjan Humtank, där Anna Friberg är representant för Linköpings universitet. Hon kallar sig ”begreppshistoriker” och intresserar sig för hur språket speglar det som händer i samhället. 

Just nu forskar hon om klimataktivisternas framtidsvisioner som ju ofta uppfattas som dystra. Dystopier skrämmer men fyller också en annan funktion, menar hon. Genom att måla upp ett värsta-scenario beskriver man också indirekt hur man skulle vilja ha det i stället.

I Anna Fribergs egen, ljusare, framtidsvy har humaniora en starkare ställning än i dag och det är för att bidra till det som hon kommer till Almedalen.

– Det handlar både om att få en forskningspolitik som är humanioravänlig, men också om att diskutera fördelning av utbildningsresurser.

Cybersäkerhet ett aktuellt ämne

LiU:s forskare dyker upp i flera olika sammanhang under Almedalsveckan. Till exempel för att prata om fossilfria elsystem eller om hur den enes avfall kan bli den andras råvara i våra industriområden.

Skylt som pekar mot Almedalen i Visby. En annan aktuell fråga är cybersäkerhet där Mikael Asplund vid Institutionen för datavetenskap deltar i ett panelsamtal med titeln: Kan vi koppla av när vi kopplar upp?

–Jag kommer att lyfta fram vad som gör oss sårbara vid digitaliseringen så att vi inte bara kastar oss in utan att tänka efter, säger han.

Mikael Asplund ser Almedalen som en möjlighet att göra forskningen tillgänglig utanför forskarvärlden och som ett tillfälle att knyta kontakter. Efterfrågan på personal inom cybersäkerhet är stor och i höst startar LiU ett nytt masterprogram inom området.

– Innan man blir utsatt för cyberbrott själv kan det verka abstrakt, men medvetenheten har ökat väldigt mycket, säger han.

Här finns hela programmet för Almedalsveckan.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.