18 september 2023

Den 19-20 september startar den första doktorandkursen inom forskarskolan Just Transitions. Forskarskolan bygger kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas på en lokal nivå. Kan en del av svaret vara genom konflikter och dilemman?

jorden med stad på
cosmin4000

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Många städer har formulerat ambitiösa klimatplaner och mål, där rättvisa lyfts som avgörande för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och fullvärdiga livsmiljöer för samtliga invånare. Men kunskap och kompetens kring vad en ‘rättvis klimatomställning’ innebär, och hur en sådan möjliggörs i praktiken saknas. Det behövs kunskap om hur de offentliga organisationerna, i sina många styrnivåer, kan bygga förmåga att leda och organisera för de komplexa utmaningar som följer av rättvis klimatomställning.

Kursen som heter Konflikter och dilemman inom urban planering och beslutsfattande för rättvis klimatomställning ges av Globala studier, Göteborgs universitet, en av forskarskolans nio parter. Den fokuserar på just konflikter mellan klimat och rättvisa och potentialen i att konflikter och dilemman kan leda till en transformation mot ett hållbart och rättvist samhälle.

Läs mer om doktorandkursens innehåll och teman på kommande kurser i forskarskolan på plattformen Urban Futures.

För frågor om kursen kontakta Henrietta Palmer, kursansvarig, henrietta.palmer@gu.se.

Kontakt

Nyheter inom forskarskolan Just Transitions

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.