08 november 2023

Möt doktoranderna som verkar i gränslandet mellan akademi och praktik. Deras uppgift är att undersöka hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas på en lokal nivå.

De sju doktoranderna mot en bakgrund av träd Från vänster: Marjan Tavakoli, Agathe Malbet, Gavin Nilsson Lewis, Bahareh Maleki, Ida Röstlund, Sara Malm och Kim von der Heide

De sju doktorander som rekryterades under våren till forskarskolan Just Transitions är nu på plats. De har alla minst en handledare från akademin och en från praktiken.

— Vi är verkligen glada att doktoranderna är på plats, och det finns en bredd och spänst i konstellationen som vi ser fram emot att arbeta med de närmsta åren, säger Stefan Holmlid, Institutionen för datavetenskap vid LiU och ledare för forskarskolan.

Den första doktorandkursen har startat och diskussionerna kring vad forskningen ska fokusera på är i gång. Läs mer om om doktoranderna och deras handledare på plattformen Urban Futures: Möt doktoranderna.

Kontakt

Nyheter inom forskarskolan Just Transitions

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.