12 augusti 2020

Bristen på utbildade lärare i fritidshem är stor. Därför startar Linköpings universitet en ny utbildning där redan yrkesverksamma ska kunna kombinera jobb med studier. Förhoppningen är att bristen på utbildade lärare i fritidshem ska minska.

Lärare i fritidshem En utmaning kring utbildning av personal som redan arbetar i skola och fritidshem är att när de vidareutbildar sig blir bristen på personal större JO UNRUH

Utbildningen kommer att bedrivas på fyra orter runt om i landet, Norrköping, Katrineholm, Motala och Vimmerby. Orter som har stor brist på utbildade lärare i fritidshem.

– Att vi startar en utbildning som gör att man kan kombinera arbete med en lärarutbildning är unikt. Sedan tidigare finns kortare vidareutbildningar, men här får man en komplett treårig lärarutbildning, som man kan kombinera med det jobb man redan har, säger Jörgen Nissen, dekan och ansvarig för lärarutbildning vid Linköpings universitet.

En utmaning kring utbildning av personal som redan arbetar i skola och fritidshem är att när de vidareutbildar sig blir bristen på personal större. Det nya grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i skola och fritidshem är ett försök att komma till rätta med detta.

Programmet är utformat för att passa dem som i vanliga fall skulle ha svårt att påbörja en utbildning, på grund av exempelvis ekonomi eller familjesituation. Katrineholm, Motala och Vimmerby är heller inte universitetsstäder vilket skulle kräva pendling eller flytt.

Utbildningen kommer att ske via så kallat e-lärande. Det innebär att studenterna i de olika orterna träffas fysiskt på ett lokalt campus en dag i veckan och tar del av nätundervisningen tillsammans. Resten av tiden kan de arbeta. Tidigare erfarenheter av lärarutbildningar med samma upplägg visar på goda resultat. Jämfört med distansundervisning, som är individuell, slutför studenter i högre utsträckning sina studier när de är del av en grupp som regelbundet träffas.

– Att Linköpings universitet förlägger en lärarutbildning med inriktning mot fritidshem i Motala är fantastiskt. Våra duktiga medarbetare i kommunens fritidshem som saknar en lärarexamen har nu möjlighet att utbilda sig på hemmaplan. På sikt kommer detta att stärka och utveckla det goda arbete som redan sker i våra fritidshem, säger Per-Arne Sterner, förvaltningschef på Bildningsförvaltningen i Motala kommun, en av de orter som Linköpings universitet startar utbildningen i.

Ansökan till utbildningen kommer att kunna göras våren 2021, med start hösten 2021.

Mer om utbildningen:
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 3-årig utbildning, studietakt: 75 %. Yrkeserfarenhet är ett krav för att börja utbildningen.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.