13 oktober 2020

NATDID bjuder årligen in Sveriges lärosäten att nominera ett examensarbete inom något av lärarprogrammen med inriktning mot naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Nu har två vinnare utsetts till 2020 års pris.

Malin Holmbom och Sandra Mårtensson.
Malin Holmbom och Sandra Mårtensson.
Med priset vill NATDID, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, uppmärksamma intressanta och väl genomförda examensarbeten.
Två av de inkomna åtta arbetena bedömdes ha ”det lilla extra” utifrån huvudkriterierna, vilka var att arbetet ska vara praktiknära och ha tydliga implikationer för lärarprofessionen.

Sandra Mårtensson är en av vinnarna av årets examensarbete inom naturvetenskapernas och teknikens didaktikSandra Mårtensson Den ena vinnaren är Sandra Mårtensson från Luleå tekniska universitet som har utsetts till NATDID:s vinnare för arbetet: Är den levande? Hur undervisning kan utformas för att ge yngre elever möjlighet att utveckla sin förståelse för begreppet liv.
Arbetet är en verksamhetsnära studie i årskurs 3 inom biologi. Studien bedöms enligt NATDID:s bedömargrupp som relevant och klassrumsnära säger Karin Stolpe, föreståndare för NATDID. Vidare menar bedömargruppen att det är intressant att få följa med in i klassrummet och ta del av riktiga diskussioner genom Sandras Learning study. Arbetet är väl förankrat i variationsteorin och sociokulturell teori och motiven för att kombinera dessa är också övertygande. Sandra synliggör genom sitt arbete vilka kritiska aspekter inom begreppet liv som kan överbryggas genom undervisning baserad på variationsteorin.

Malin Holmbom är en av vinnarna av årets examensarbete inom naturvetenskapernas och teknikens didaktikMalin HolmbomDen andra vinnaren är Malin Holmbom från Jönköping university som har utsetts till NATDID:s vinnare för arbetet: Kraft och rörelse – En interventionsstudie om hur variationsmönster kan användas för att utveckla elevers förståelse för Newtons tredje lag.
Det här är ett examensarbete med tydlig koppling till klassrumspraktiken inom fysik i årskurs 6. NATDID:s bedömargrupp menar att arbetet är en väl genomarbetad interventionsstudie genomförd i tre klasser under tre lektioner med för- och eftertester. Malin urskiljer kritiska aspekter i elevers lärande om Newtons tredje lag i vardagssituationer. Dessa används som utgångspunkt för undervisningen utifrån variationsteori. Malin visar att eleverna i årskurs 6 i viss utsträckning är mottagliga för introduktion av Newtons tredje lag.

De lärosäten som 2020 nominerat examensarbeten är: Högskolan Kristianstad, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Jönköping university, KTH, Karlstads universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.
De två vinnande bidragen kommer att presentera sina resultat vid konferensen FND 2020 i Göteborg och får därmed möjlighet att sprida sina resultat och skapa nya kontakter.

Kontakta NATDID

Mer om NATDID som delar ut priset

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.