04 februari 2020

Både transportföretag och handelsföretag har höga ambitioner när det gäller hållbara transporter. Det finns dock ett antal utmaningar kvar att hantera innan hela transportkedjan blir hållbar, visar forskare vid LiU och Linnéuniversitetet.

Tankstation för bränslet HVO
Det är svårt att garantera miljömässig och social hållbarhet i hela transportkedjan. Ofta är det de små åkarna i slutet på transportkedjan som får ta tunga investeringar i fossilfria fordon och nya arbetsformer.  THOR BALKHED
– Vi konsumenter har makten, vi tror att vi kan göra smarta miljöval men förstår sällan att vi förutom att köpa en vara också köper en transporttjänst, säger Maria Björklund, biträdande professor i hållbar logistik, Avdelningen logistik och kvalitetsutveckling.

I ett antal olika studier, inom ramen för ett projekt finansierat av familjen Kamprads stiftelse, har hon tillsammans med kollegor vid LiU och Linnéuniversitetet tittat på såväl logistikföretag som på handelsföretag med höga hållbarhetsambitioner.

– Vi har hittat massor av bra exempel, alltifrån små åkare som kommit jättelångt till stora logistikföretag som jobbar hårt med frågorna. Men vi har inte hittat något exempel där det funnits ett fokus på miljömässig och social hållbarhet i hela transportkedjan, säger hon.

Nära slutkunden

De har även studerat ett antal handelsföretag för att komma nära slutkunden - konsumenten.
– Vi har sedan vänt oss till deras transportföretag med underleverantörer och ja, de jobbar alla på, men det fungerar inte hela vägen. Det miljömässiga fungerar generellt bättre än det sociala, där behöver företagen oftare hitta nya arbetssätt.

Det finns flera förklaringar till detta, en av dem är att det är ett stort antal aktörer som ska och måste samverka. Varumottagaren anlitar logistikföretag A som i sin tur tar hjälp av logistikföretag B. Både A och B har i sin tur ett antal åkerier som de samarbetar med och som i sin tur har underleverantörer. Godset samlastas, vilket är bra eftersom det ger större fyllnadsgrad i varje bil. Samtidigt blir det svårt att garantera att en leverans av ett enskilt paket sker fossilfritt, att föraren håller hastigheten, har regelmässiga arbetstider och så vidare.

Maria Björklund– Det finns mål och det ställs krav från logistikföretagen, men för flertalet hållbarhetsaspekter saknas både rutiner och möjlighet att följa upp att kraven efterlevs, säger Maria Björklund.

Kraven ökar ju längre ner i kedjan man kommer, vilket betyder att det ofta är de små åkarna ytterst i transportkedjan som får ta investeringskostnaderna i exempelvis fossilfria fordon och nya arbetsformer. Sedan är det varumottagarna som genom sin närhet till konsumenterna får de största fördelarna av att kunna marknadsföra hållbara transporter.

Samverkan mellan många aktörer

– Den generella bilden är att det är bra med samverkan, att arbeta nära - men när vi tittar på vad det innebär i praktiken handlar det om ganska enkelriktad information. Ibland ställer också varuägaren krav på en leverensservice som inte förenlig med de egna hållbarhetskraven. Logistikföretagen å sin sida vill gärna marknadsföra sig som hållbara mot konsumenterna, men har ingen direktkontakt med dem, säger hon.

I ett delprojekt har forskarna också tittat på e-handeln. Konsumenten kan ibland kryssa i hur snabbt varan ska komma fram och om man önskar ett miljösmart transportupplägg. Här behövs en större tydlighet, anser Maria Björklund.

– Det måste vara mycket enklare för konsumenten att välja att göra rätt. Det är kanske dags att vända på logiken och istället ha det miljösmarta som normalfallet och låta konsumenten agera extra för att transporten ska bli mindre miljövänlig?

Logistikföretagen hoppas mycket på teknikomställningen till fossilfria bränslen, men här är det är även oklart vem som ska stå för investeringar i ny infrastruktur.

Intresset för godstransporter ökar

– Det behövs nya aktörer och nya samverkansformer. Visst går det åt rätt håll, även om det finns mycket kvar att göra. Intresset för godstransporter ökar också stadigt, säger Maria Björklund.

Till VTI:s årliga Transportforum kommer det in allt fler vetenskapliga bidrag inom området godstransporter.
– Bidragen har högre kvalitet och det kommer allt fler och lyssnar, för bara några år sedan var vi nästan ensamma. Fler har upptäckt hur viktiga godstransporterna är och här är e-handel faktiskt bara en liten del, säger Maria Björklund.

Innovationer kommer också fram inom området, ofta handlar det om nya tjänster och appar av olika slag.

– Men det finns inga genvägar, hållbar logistik kräver samarbete mellan ett växande antal aktörer. Det vi behöver fundera över är hur det ska gå till, säger Maria Björklund.

Resultatet från de olika studierna, finansierade av Kamprad-stiftelsen och som Maria Björklund drivit tillsammans med Helena Forslund, professor vid Linnéuniversitetet, kommer att publiceras i rapportform under våren.

Kontakt

Forskning

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.