27 februari 2019

Väl fungerande logistik spelar en avgörande roll när svenska företag etablerar sig utomlands. Trots detta prioriterar företagsledningen oftast helt andra områden. Det visar ny forskning vid Linköpings universitet.

truck och lastbil på lager
Logistik. En underskattad nyckelfaktor vid utlandsetableringar.

Ord men inte handling

I licentiatavhandlingen The supporting role of logistics during the early stage of retail internationalisation undersöker Linnea Haag vilken roll logistiken spelat när tre stora svenska detaljhandelsföretag etablerat sig i närliggande länder som Norge, Finland och Tyskland. Med logistik menas i avhandlingen både organisation och styrning och det praktiska arbetet på lager och vid transporter.

Alla tre företagen ansåg (i ord) att logistiken var viktig. Ändå lade de mer resurser på andra områden vid utlandsetableringen.

- För företagsledningen har logistiklösningarna i praktiken haft en relativt liten roll vid de här etableringarna. På något sätt har man utgått från att logistiken bara skulle lösa sig, och tänkt mer på marknadsföring och att anpassa sitt affärskoncept till en ny marknad, säger LiU-forskaren.

kvinna vid bordLinnea Haag. Bild: Mikael Sönne

Linnea Haag menar att företag generellt kan ha en reaktiv eller proaktiv inställning till logistikfrågorna. I det första fallet kommer logistiken in sent i planeringen och får ofta rycka ut för att lösa uppkomna problem, medan ett proaktivt förhållningssätt innebär att frågor om lager ochg transport anses viktiga och finns med tidigt i planeringen. De som ansvarar för logistiken deltar då också aktivt i arbetet inför en utlandsexpansion.

Skillnad mellan företagen

Ett av de undersökta företagen hade ett mer proaktivt förhållningssätt än de andra två.

- Det företaget gjorde investeringar tidigt vilket gynnade dem och gjorde logistiken mer kostnadseffektiv redan från början. De andra tvingades prioritera upp frågan i ett senare skede när volymerna och kostnaderna hade blivit mycket större.

Alla företagen finns i dag kvar på sina utländska marknader. Trots att logistiken haltade, lyckades alltså samtliga med sina etableringar.

- I långa loppet handlar det ändå om stora onödiga kostnader om företagen inte aktivt prioriterar logistiken. Det är pengar som kan användas bättre till andra saker. Om företagen dessutom satsar på e-handel blir logistiken ännu viktigare i framtiden.

Varför prioriteras den inte högre?

Linnea Haags lic-avhandling.

- Kanske beror det på att det inte finns tillräckligt med logistikkompetens i ledningen. Man förstår förstås att det kommer att krävas lager, men tänker kanske inte på att till exempel marknadsspecifika produkter kräver egna hyllplatser och därmed mer utrymme.

Kraven kan förändras

I avhandlingen vaskar Linnea Haag även fram fyra karaktärsdrag för effektiva logistiklösningar vid etableringar utomlands. De innebär centraliserad styrning, stort centrallager, standardiserat arbete oavsett marknad och kontinuerligt lärande i organisationen. Inte minst är det viktigt att butikerna ger feedback om vad som fungerar och inte fungerar i leveranserna.

Avhandlingen identifierar vidare tre supply chain-förmågor som möjliggör effektiva försörjningskedjor vid utlandsetableraingar. Det handlar om stark och effektiv styrning, integration av olika delar i företaget samt förmågan till lärande.

Skulle utlandsexpansionen fortsätta längre bort än Norden och Tyskland förändras kraven. Då kan det rent konkret behövas till exempel både lokala lagerhubbar och mer lokala sortiment.

Kontakt

Läs mer om forskningsområdet

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.