Med uppdrag att lyfta transportforskningen

Östergötland är ett nav för svensk transportforskning, här finns både bredd och spets. Men vi behöver bättre samordning, framför att inför större utlysningar av forskningsmedel. Det säger Magnus Blinge, adj professor i miljölogistik vid LiU.

Magnus Blinge sitter på en bänk med mobil i handen. Magnus Blinge. Anna Nilsen

Magnus Blinge har från sin tidigare utsiktspunkt på Chalmers och Lindholmen sett hur transportforskningen växt sig allt starkare i Linköping och Norrköping, vid universitetet likaväl som hos grannen VTI - Statens väg och transportforskningsinstitut. VTI är en strategisk partner till LiU, vilket innebär att samarbete och delade doktorander är vardagsmat, i alla fall inom några områden.

– Det finns en stor potential att samverka ännu mer, alla förutsättningar finns, men samarbete är inget som kan kommenderas fram. Det gäller att hitta egna nyttor med samarbetet, säger Magnus Blinge.

Stora satsningar på fordonsforskning

På en 30-procentig tjänst ska han till en början samordna den forskning inom transportområdet som finns vid LiU. Till exempel inom logistik-och kvalitetsutveckling, där miljölogistik är ett starkt område, fordonssystem - med djupa tekniska kunskaper om drivlinor, batteriteknik och motorutveckling, samt forskning inom kommunikations- och Adjungerad professor Magnus Blinge, IEI Foto Anna Nilsentransportsystem, med fokus på optimering och analys av system för logistik, transporter och trafik.

– Men det finns fler avdelningar inom LiU som arbetar mot transportsektorn och alla är välkomna in i samarbetet, säger Magnus Blinge.

Första steget var ett seminarium den 23 oktober där forskargrupperna fick presentera sin forskning för varandra. Med under mötet var även Christina Kvarnström, programchef på Vinnova för FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

– Det blev en väldigt bra dag. Vi fick en bra och översiktlig bild av all den spännande och högkvalitativa forskning som görs inom transportområdet vid LiU. Christina Kvarnström presenterade också möjligheterna att ta del av de nästan 500 miljoner kr per år som staten satsar på fordonsrelaterad forskning, berättar han.

Samverkan med VTI

Nästa steg är att bjuda in VTI-forskarna och Region Östergötland i samarbetet.

– Vi har en samverkansgrupp, mellan regionen, VTI och LiU. Region Östergötland har definierat effektiv logistik och transporter som ett viktigt styrkeområde. I december tar vi därför nästa steg för att kartlägga vilka forskargrupper som finns i regionen och vilken typ av forskning som är strategiskt viktig, säger Magnus Blinge, som på sikt också hoppas kunna bygga upp en portal på nätet där transportforskningen kan synas och lyftas till nya höjder.

Och påpekar att det även finns ett tredje samarbetsområde som behöver lyftas.

– Forskare vid LiU och VTI ingår även i en av regeringens strategiska forskningssatsningar som leds från KTH, TRENoP - Transport Research Environment with Novel Perspectives. Även om LiU har en liten del är även det ett samarbete som behöver lyftas och konkretiserar, säger han.

Miljölogistiken

Själv har han en gedigen bakgrund inom området, doktorsavhandlingen handlade om livscykelanalys av drivmedel och den tidiga forskningen om en miljöanpassad godstransportsektor.

– Det var då jag insåg att drivmedlet visserligen är en viktig komponent, men att den inte har lika stor betydelse som det faktum att transporterna är ineffektiva och att många transporter går med låg fyllnadsgrad och till och med går tomma långa sträckor.

Intresset väcktes för logistiken kopplad till miljön och sedan dess har han arbetat inom transportområdet på forskningsinstitut, Vinnova och nu senast på Chalmers.

– När studenterna får klimatångest brukar jag påpeka att eftersom transportkapaciteten är så dåligt utnyttjad innebär det också att det finns massor av kostnadseffektiva åtgärder att genomföra redan idag och att det är en stor möjlighet. Men det behöver finnas en affär i det också. Just nu är det privata företag som går före och driver på utvecklingen, som till exempel Ikea och Axfood. Det verkar som det är företag som kan agera långsiktigt utan hänsyn till kvartalsekonomin som har kommit längst, säger han.

Sin LiU-tjänst som adjungerad professor i miljölogistik har han på avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling, campus Valla.

Inspirerande miljö

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta i en så inspirerande miljö som tillsammans med Mats Abrahamsson, Maria Huge-Brodin, Uni Sallnäs och Maria Björklund, verkliga experter inom miljölogistik, säger Magnus Blinge.

Maria-Huge Brodin som också är Sveriges, Europas och troligen också världens första professor i miljölogistik.

– Ja, jag började nog forska inom området först, men hon sprang om mig, skrattar han.

När Magnus Blinge nu tillträder professorstjänsten på LiU lämnar han också Lindholmen och Chalmers för att på resterade del av sin tid lotsa in Scania i citylogistikens värld.

– Från nu i november är jag forskningskoordinator inom området "Sustainable and efficient urban logistics" på Scania. Mitt uppdrag där är att ta in kunskap om urban logistik och sprida den i organisationen.

– För Scania är min adjungerade professur vid LiU ett extra plus.

Kontakt

Fler nyheter transporter

Senaste nytt från LiU