Cell- och molekylärbiologi

I den cellbiologiska forskningen undersöker vi hur de olika celltyperna fungerar och samverkar. Molekylärbiologin studerar främst samspelet mellan molekyler och system inuti cellen.

En 3D-visualisering av en mänsklig cell.Människokroppen innehåller i genomsnitt 50-75 biljoner celler av ett hundratal olika celltyper, alla med en speciell uppgift. Den enskilda cellen besitter egenskaper som definierar livet, den kan växa, dela sig, ta emot och svara på stimuli från omgivningen, och utföra ett imponerande antal kemiska reaktioner. Funktionen avgör hur cellen är uppbyggd och var i kroppen den finns.

Molekylärbiologin fokuserar på flödet av genetisk information från DNA via RNA till proteinsyntes, och hur dessa processer regleras.

De senaste årens molekylärbiologiska framsteg har lett till en biologisk-medicinsk revolution med helt nya metoder att analysera och förändra arvsanlag. 

Detta har förändrat vår syn på livsprocesserna och medfört en snabb utveckling inom bioteknik, biomedicin och växtförädling. Den genetiska och cellbiologiska grunden för många sjukdomar kommer att klarläggas och den ökade kunskapen har redan gjort avtryck i klinisk sjukvård.

Aktuell forskning

Forskningscentrum

Nyheter