Cell- och molekylärbiologi

I den cellbiologiska forskningen undersöker vi hur de olika celltyperna fungerar och samverkar. Molekylärbiologin studerar främst samspelet mellan molekyler och system inuti cellen.

En 3D-visualisering av en mänsklig cell.Människokroppen innehåller i genomsnitt 50-75 biljoner celler av ett hundratal olika celltyper, alla med en speciell uppgift. Den enskilda cellen besitter egenskaper som definierar livet, den kan växa, dela sig, ta emot och svara på stimuli från omgivningen, och utföra ett imponerande antal kemiska reaktioner. Funktionen avgör hur cellen är uppbyggd och var i kroppen den finns.

Molekylärbiologin fokuserar på flödet av genetisk information från DNA via RNA till proteinsyntes, och hur dessa processer regleras.

De senaste årens molekylärbiologiska framsteg har lett till en biologisk-medicinsk revolution med helt nya metoder att analysera och förändra arvsanlag. 

Detta har förändrat vår syn på livsprocesserna och medfört en snabb utveckling inom bioteknik, biomedicin och växtförädling. Den genetiska och cellbiologiska grunden för många sjukdomar kommer att klarläggas och den ökade kunskapen har redan gjort avtryck i klinisk sjukvård.

Aktuell forskning

Kronisk lymfatisk leukemi

Studier av kronisk lymfatisk leukemi

KLL är den vanligaste leukemiformen i västvärlden och uppträder i heterogena former. Flera av dessa former bildar så kallade subset av stereotypa immunglobuliners (IG) tunga- och lätta kedjas komplementära diversitets regioner 3 (CDR3).

bloddroppe i mikroskop med rött ljus

Hemostasforskningsgruppen i Linköping

Vi studerar reglering av blodplättaktivering och interaktion med koagulering från biokemi och gener till kliniska studier på antitrombotiska läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar och hur covid-19 orsakar trombos. Vi utvecklar även metoder för diagnostik.

Lab work, DNA methylation

Nestors forskargrupp

Vår forskning syftar till att förstå DNA-metyleringens funktion i humana CD4 + T-celler, och använda denna kunskap för att noggrant analysera dess roll vid sjukdom.

Forskningscentrum

Nyheter

Två män i laboratoriemiljö.

Upptäckt avslöjar hur celler svarar på varandras signaler

Samma budskap kan uppfattas olika av olika individer – även bland celler. Det visar en studie av forskare vid Linköpings universitet som undersökt kommunikation mellan celler.

kvinna håller händerna över hjärtat.

Östrogen en möjlig riskfaktor vid hjärtrytmrubbning

Könshormonet östrogen har en negativ påverkan på regleringen av hjärtats slag, enligt en experimentell studie från LiU. Östrogenets påverkan tycks samverka med ärftliga förändringar som orsakar en hjärtsjukdom där hjärtats rytm störs.

Colm Nestor.

22 miljoner kronor från ERC till forskning om könsskillnader vid sjukdom

Colm Nestor, universitetslektor vid BKV, får ett av årets ERC Consolidator Grants från European Research Council (ERC) för att forska om varför en del sjukdomar är mycket vanligare hos ett av könen.