Leder, muskler och skelett

Vid Linköpings universitet bedrivs forskning om benbrott, senskador och ledproteser, om träningens helande effekter och möjligheter, såväl som om idrottens nytta och risker.

Muskler
En tredjedel av alla patienter på svenska vårdcentraler har smärttillstånd i rörelseapparaten. Många av dessa har sin orsak i småskador i vävnaderna, som inte läker. Troligen kan sådana småskador ibland sätta igång utvecklingen av besvärliga tillstånd, som leder till kroniska axelsmärtor, ryggsmärtor och förstörda leder.

Frakturer 

Hälften av alla kvinnor och en dryg fjärdedel av alla män får under livet en fraktur, oftast i hög ålder. Dessa är förenade med en avsevärd dödlighet. Skelettet, senorna och musklerna har en mekanisk funktion som skiljer rörelseapparaten från de flesta andra medicinska kunskapsområden.

Förståelsen av sjukdom och skador i rörelseapparaten kräver därför vissa insikter i mekanik och hållfasthetslära, utöver de vanliga medicinska basvetenskaperna. Delar av rörelseapparaten kan ersättas med proteser, och vid benbrott och senskador är det ofta viktigt att så snabbt som möjligt återställa mekaniken, så att en arm eller ett ben kan användas redan innan skadan är läkt. Rörelseapparatens vävnader anpassar sig till de krav som ställs på dem. Träning är därför betydelsefull för att behålla hälsan och för att återställa den.

Nyttig och skadlig träning

Träningens gynnsamma effekter på hälsan är välkända, men träningens terapeutiska potential är ganska okänd. All träning är ej av godo; särskilt idrottande kan leda till kortsiktiga och långsiktiga skador. Att elitidrott är skadligt för utövaren torde vara ovedersägligt, men riskerna kan minskas, och var gränsen går mellan nyttig och skadlig träning är oklart.

Ortopedi

En tredjedel av alla patienter på en vårdcentral har problem med rörelseapparaten, mest i form av smärta. Endast sällan kan man hitta en förklaring till problemen och ännu mer sällan en botande åtgärd, såsom en ortopedisk operation.

Skelettsnickeri

Ortopedi har kommit att betraktas som ett skelettsnickeri, där enkla mekaniska principer och duktiga operatörer är det enda som fordras. Ortopedi borde i stället ses som klinisk mekanobiologi. Förloppet efter skador och operationer styrs av biologiska principer och kan påverkas med såväl läkemedel som mekaniska stimuli.

De biologiska processerna i samband med ortopediska tillstånd går att påverka med hjälp av läkemedel. Detta är en ny idé. Tidigare har man ansett att till exempel frakturläkning är optimerad av naturen och därmed omöjlig att förbättra. Därför har ortopedin ofta inriktats på enbart mekaniska aspekter. Det har alldeles nyligen upptäckts att flera ortopediska läkningsprocesser kan förbättras med läkemedel, och att även vanliga läkemedel kan påverka läkningen, i både gynnsam och skadlig riktning. Vid Linköpings universitet forskar vi bland annat om hur läkemedel kan påverka benläkningen.

Påskynda läkning

Målen med vår forskning är att framställa metoder som i slutändan kan användas kliniskt för att påskynda läkningsprocessen, lindra degenerativa sjukdomar i senor och ligament samt förbättra fixeringen av ortopediska implantat.

Fysioterapi

Fysioterapi (sjukgymnastik) syftar till att med icke-invasiva rehabiliterande metoder förebygga, lindra eller bota sjukdomar som påverkar rörelseapparaten. Det vetenskapliga underlaget omfattar biomekaniska, fysiologiska och psykologiska faktorer och perspektiv på rörelse, samt störningar som orsakas av sjukdom och skada.

Forskningen omfattar studier av rörelse och aktivitet under hela livscykeln. Syftet är att förstå hur rörelse och aktivitet kan utgöra grund för interventioner i preventivt och rehabiliterande arbete och även hur rörelse och aktivitet kan utvärderas i relation till olika interventioner.

Forskning

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV  bedriver tvärvetenskaplig forskning inom gränsområdet medicin/biologi och teknik för att lösa morgondagens kliniska frågeställningar.

En blå fotboll i förgrunden. I bakgrunden gör personer sit ups.

Sport Without Injury ProgrammE - SWIPE

Vi studerar skadeförekomst och uppkomstmekanismer av skador i samband med idrott. Vi studerar även effekten av skadeförebyggande åtgärder samt deras tillämpbarhet i olika idrotter och populationer.

Blåtonad grafikbild som visar ryggen på en människa. Skelettet syns och det är rött runt ländryggen.

Vårdprogrammet: BättreRygg

Vårdprogrammet BättreRygg är avsett att stödja diagnostisk- och behandlingsåtgärdsprocesser för mer effektiv primärvård för patienter med ny debut av ländryggssmärta, med eller utan radikulopati.

Föreläsning om skadebehandling

Hur kan ben och senor läka fortare?

Professor och överläkare Per Aspenberg föreläser om metoder för att påskynda läkningen av skadade ben och senor. Forskning i framkant är en föreläsningsserie från Medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset i Linköping. 

Nyheter

animerad bild på skelett och foto av en skidåkare.

Skidåkning blir till ren mekanik i hans forskning

Hur fungerar en skidåkares rörelser? Vilken teknik är bäst? Biomekanik-forskaren Joakim Holmberg kan följa hur kraften fördelas i varje tag med stavarna.

röntgenbild av inkomplett atypisk fraktur jämte en komplett fraktur.

Ny kunskap om benbrott kopplade till läkemedel mot benskörhet

Läkemedelsbehandling av benskörhet kan ibland leda till en ovanlig typ av benbrott på lårbenet. Varför dessa frakturer uppstår och hur de kan följas i ett kvalitetsregister är i fokus i två nyligen publicerade studier som LiU-forskare medverkat till.

fotbollsmatch.

Färre skador ökar chanserna i fotbolls-EM

Kampen om vilket landslag som tar guld i fotbolls-EM 2020 har börjat. – Om man kan hålla spelarna friska så har lagen större chanser till framgång, säger Martin Hägglund, som forskar om skador hos elitfotbollsspelare.