17 oktober 2017

Kortison kan förbättra läkning av senskador, om det bara ges vid rätt tidpunkt, enligt en ny studie från Linköpings universitet. Hos råttor blev den läkande senan dubbelt så stark. Fynden presenteras i tidskriften Scientific Reports.

3D-illustration av hälsena i fotLäkning av hälsenan påverkas av antiinflammatoriska läkemedel. Foto: Eraxion/iStock– Det är väl etablerat att kortison hämmar läkning, men vi visar att det faktiskt kan ha starka positiva effekter på läkning av senor. Tidpunkten är avgörande, säger Per Aspenberg, professor emeritus vid Institutionen för klinisk experimentell medicin vid Linköpings universitet.

När en skadad sena läker spelar inflammation en viktig roll. I ett första skede uppstår en relativt aggressiv inflammation, olika sorters immunceller attraheras till skadan, området blir svullet och det gör ont. Efter ett tag byter inflammationen karaktär och ger signaler till kroppen att bygga ny vävnad som ersätter skadan.teckning hälsena i mänsklig fotHälsensruptur och inflammation hos människa. Illustration: Per Aspenberg

Forskargruppen bakom den nya studien har tidigare undersökt effekten av olika icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, som finns i till exempel Ipren eller Voltaren. De har då sett att NSAID-läkemedel har en kraftigt hämmande effekt på senors läkning, eftersom medlen dämpar inflammationen som behövs för att sätta igång läkningsprocessen. Men om de tas först efter att inflammationen har gått ner har de en svagt positiv effekt på läkningen. Forskarna fick idén att undersöka samma sak med kortison, en glukokortikoid som lugnar ner inflammation genom andra mekanismer än NSAIDs. De var särskilt intresserade av tidpunkten för övergången från destruktiv inflammation till konstruktiv, läkande inflammation. När nybildningen av senvävnad har kommit igång bör inflammationen försvinna. Forskarna misstänkte att inflammationen kan dröja kvar och störa uppbyggnaden av ny vävnad och de ville därför se vad som händer om kortison ges vid rätt tidpunkt.

Rätt timing gav starkare senor

En avsliten hälsena kan liknas vid ett rep som slitits av. Hur starkt repet är beror på tjockleken och materialets kvalitet. När forskarna väntade med att starta kortisonbehandlingen tills den återuppbyggande fasen inletts, upptäckte de att det blev högre kvalitet på fibrerna av kollagen i den läkta senan.Parmis BlomgranParmis Blomgran Foto: Thor Balkhed

– Vid kortisonbehandling under den återuppbyggande fasen blev vävnaden i den läkta hälsenan mer än dubbelt så stark jämfört med obehandlad kontroll, säger Parmis Blomgran, doktorand och studiens huvudförfattare.

– Vi blev mycket överraskade av hur stark den positiva effekten var. Skillnaden mellan kortisonbehandlade och obehandlade senor var så tydlig att den syns med blotta ögat, och ännu bättre i mikroskop, säger Per Aspenberg.teckning inflammatoriska celler i vävnadKortison lugnar ner inflammationen i vävnaden som byggs upp. Illustration: Per Aspenberg

När senan läker byggs kollagenfibrerna till en början upp lite huller om buller och i stor mängd. Därefter behöver vävnaden mogna genom att fibrerna organiseras i buntar som löper parallellt med varandra i samma riktning.

– Den här mognaden störs av inflammationen. Mognaden har uppenbarligen skett snabbare när kortisonet tog bort kvardröjande inflammation, säger Per Aspenberg.

Vill utveckla vidare

Men det är ännu för tidigt att veta om det fungerar på samma sätt hos människor. Per Aspenberg tror att det är möjligt att fynden från studien på råttor är relevanta för människa också, men att det skulle behöva undersökas först i större djur och sedan i en klinisk studie.Per AspenbergPer Aspenberg Foto: Thor Balkhed

– Effekten av kortisonbehandling vid rätt tidpunkt är så dramatisk att den verkligen förtjänar att utvecklas vidare med sikte på klinisk användning vid ortopediska skador, säger Per Aspenberg.

Studien har finansierats med stöd av Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning.

Artikel: Systemic corticosteroids improve tendon healing when given after the early inflammatory phase, Parmis Blomgran, Malin Hammerman, Per Aspenberg, Scientific Reports 7 2017, publicerad online 29 september 2017, doi: 10.1038/s41598-017-12657-0

Mer om ortopedisk forskning

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.