Säkerhet och krishantering

Vid LiU finns två stora nationella tvärvetenskapliga satsningar inom området: det strategiska forskningsområdet Säkerhet- och krisberedskap, organiserat inom Security Link, samt Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, ett samarbete mellan LiU och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regeringen utsåg år 2012 Säkerhets och krisberedskap till ett strategiskt forskningsområde, placerat vid LiU. Forskningen organiseras inom Security Link som består av ett konsortium från LiU och FOI, med kompletterande expertis från KTH och Chalmers.

Security Link täcker områden som trådlös kommunikation, avancerade sensorer och detektorer, sensor- och informations-fusion, beslutsstöd och koordinering för krishantering men också tillhörande etiska frågor. Security Link leds av professor Fredrik Gustafsson.

CARER bedriver forskning och utbildning som behandlar samhällets responsförmåga vid olyckor. Det handlar om allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. Här samlas forskning inom områden som ekonomi och organisation, informatik, datavetenskap, logistik, kognitionsvetenskap, katastrofmedicin, traumatologi, juridik, statsvetenskap och genusvetenskap. CARER leds av biträdande professor Sofie Pilemalm.

Forskning

Person  i svart hoodie med med binary kod i bakgrund

Konstruerandet och organisering av digitalt ansvar - en studie av svenska företag

Cybersäkerhet är en viktig fråga både för forskning och praktik, men man vet för lite om hur företag hanterar cyberattacker, om roller, skyldigheter och rättigheter i en kris.

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

Brandövning

Logistik inom räddning och vård

Vi använder kvantitativa metoder för att analysera utmaningar inom räddning och vård. Genom att skapa förutsättningar för ett effektivare arbete kan vi rädda liv.

Strategiskt forskningområde

Nyheter

Demonstration av skadeplats, en kvinna trycker händerna mot benet på en liggande person, fiktivt blod illustrerar blödning.

Rätt placering av räddningsutrustning räddar liv

Var ska utrustningen för att stoppa blödningar placeras för att rädda maximalt många liv? Det har forskare tagit reda på genom att i dator simulera en explosion i ett köpcentrum. Deras slutsats: blödningskontrollkit ska inte placeras vid entréerna.

Kvinna hjälper skadad kvinna.

Civila insatspersoner bidrar till att rädda liv

Trots tröghet i den organisatoriska och juridiska utvecklingen kan civila insatspersoner bidra till att rädda liv och kan bidra till ett civilt försvar. Det visar en ny rapport som Sofie Pilemalm, professor vid LiU, har skrivit.

Försvunnen person sitter i skogen.

Forskning om försvunna kan rädda liv

Eftersökning av försvunna personer tar mycket tid och resurser i anspråk för polisen. En ny rapport presenterar vilken forskning som kan hjälpa polisen framåt och hur arbetet kan effektiviseras.