Biträdande universitetslektor i artificiell intelligens

Mina huvudsakliga forskningsintressen är automatiserad planering och dess kopplingar till maskininlärning.

Jag är biträdande professor i artificiell intelligens vid Institutionen för datavetenskap. Tillsammans med Hector Geffner och Ulf Nilsson leder jag labbet "Representation, Learning and Planning" inom avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).

Kortfattat CV (på engelska)

Short bio

I received my MSc in computer science from the University of Freiburg, Germany, in December 2012. In March 2018, I completed my PhD under the supervision of Professor Malte Helmert with the Artificial Intelligence group at the University of Basel, Switzerland. Afterwards, I stayed on as a postdoc until I became assistant professor at Linköping University, Sweden, in January 2021.

Education and Academic Degrees

 • Docent in Computer Science, Linköping University, Sweden. September 2022.
 • Ph.D. degree from University of Basel, Switzerland. February 2018.
 • M.Sc. in Computer Science from University of Freiburg, Germany. December 2012.
 • B.Sc. in computer science from University of Freiburg, Germany. September 2009.

Software

Tutorials

Awards


 • SoCS 2017 Best Student Paper Award at the 10th Annual Symposium on Combinatorial Search (SoCS 2017) for the paper Better Orders for Saturated Cost Partitioning in Optimal Classical Planning 
 • Winner, Unsolvability IPC 2016 at the 1st Unsolvability International Planning Competition (UIPC 2016) at ICAPS 2016 for the planning system Fast Downward Aidos
 • AAAI 2015 Outstanding Paper Award at the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2015) for the paper From Non-Negative to General Operator Cost Partitioning 
 • Runner-Up and "Best Learner" Award, Learning Track at the 8th International Planning Competition (IPC 2014) at ICAPS 2014 for the planning system Fast Downward Cedalion 
 • Third Place and "Best Basic Solver" Award, Learning Track at the 8th International Planning Competition (IPC 2014) at ICAPS 2014 for the planning system Fast Downward SMAC 
 • Winner, Deterministic Sequential Optimization Track at the 7th International Planning Competition (IPC 2011) at ICAPS 2011 for the planning system Fast Downward Stone Soup-1 
 • Runner-Up, Deterministic Sequential Satisficing Track at the 7th International Planning Competition (IPC 2011) at ICAPS 2011 for the planning system Fast Downward Stone Soup 
 • Runner-Up, Learning Track at the 7th International Planning Competition (IPC 2011) at ICAPS 2011 for the planning system Fast Downward Autotune-speed

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen