Fotografi av Markus Fritzsche

Markus Fritzsche

Doktorand

Artificiell intelligens och "topics in planning"

Jag är WASP-doktorand och del av Representation Learning and Planning lab.

Jag tog både min kandidat- och masterexamen i datavetenskap vid Dresdens tekniska universitet. Efter en utlandsvistelse blev jag doktorand vid Representation Learning and Planning lab och projektet Representation Learning for Acting and Planning (The RLeap project).

RLeap-projektet syftar till att sammanföra två av de viktigaste aktuella forskningstrådarna inom artificiell intelligens (på engelska):

  • Data-based learners capable of inferring behavior and functions from experience and data.
  • Model-based solvers capable of tackling well-defined but intractable models.

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen