Fotografi av Martin Funkquist

Martin Funkquist

Doktorand

Jag forskar inom artificiell intelligens med fokus på representationsinlärning för automatiserad planering.

Representationsinlärning för planering och agerande

Forskning inom artificiell intelligens med fokus på representationsinlärning för automatiserad planering.

Jag är doktorandstudent inom AI där jag fokuserar på inlärning av representationer som kan användas av en agent för att konstruera en plan för att uppnå ett mål. Mina intressen är breda och förutom det tidigare nämnda området så är jag även intresserad av hur vi kan uppnå en mer generell artificiell intelligens.

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen