Fotografi av Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Professor emeritus

Har varit professor emeritus sedan 2022 efter att ha varit professor i datavetenskap i nästan 20 år vid institutionen för datavetenskap.

Professor emeritus i datavetenskap

Ulf Nilsson blev professor emeritus 2022 efter att ha varit professor i datavetenskap i nästan 20 år vid institutionen för data- och informationsvetenskap.

Professor Ulf Nilsson, född 1961, började sin akademiska bana som civilingenjörsstudent i datateknik vid Linköpings universitet. Han tog examen 1986 och påbörjade därpå doktorandstudier inom teoretisk datalogi vid Institutionen för datavetenskap (IDA), även det vid Linköpings universitet.

1992 erhöll han doktorsexamen med sin avhandling ”Abstract Interpretations & Abstract Machines: Contributions to a Methodology for the Implementation of Logic Programs” som belönades med Ingenjörsvetenskapsakademiens Chester Carlsonpris. Han gjorde sin post-doc vid SUNY, Stony Brook och återvände därefter till Linköpings universitet och Institutionen för datavetenskap. Han har gästforskat i flera omgångar vid École normale supérieure de Cachan i Paris.

Ulf Nilsson utnämndes till proprefekt vid IDA 1998, professor 2003, prodekan 2004 och prorektor 2011. Från juli 2011 till den 31 december 2020 var han dekan vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Han blev professor emeritus 2022.

Publikationer

2008

Pär Emanuelsson, Ulf Nilsson (2008) A Comparative Study of Industrial Static Analysis Tools (extended version)
Pär Emanuelsson, Ulf Nilsson (2008) A Comparative Study of Industrial Static Analysis Tools Electronical Notes in Theoretical Computer Science, Vol. 217 Vidare till DOI

2005

Karolina Andersson, Eva Lindblad, Karin Mårdsjö Blume, Ulf Nilsson, Anette Philipsson, Maria Sundkvist (2005) Livet som doktorand vid Linköpings universitet: Resultat från en enkätundersökning våren 2004
Dan Lawesson, Ulf Nilsson, Inger Klein (2005) An Approach to Post Mortem Diagnosability Analysis for Interacting Finite State Systems Proceedings of the 3rd Workshop on Model Checking and Artificial Intelligence (MoChArt '05), s. 139-153 Vidare till DOI

2004

Mirelle Ducassé, Ulf Nilsson, Dietmar Seipel (2004) Proceedings of the First International Workshop on Teaching Logic Programming: TeachLP 2004

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen