Professor emeritus efter nästan 20 år som professor i datalogi

Ulf Nilsson är sedan 2022 professor emeritus efter att i nästan 20 år varit professor i datalogi. Han började sin akademiska bana som civilingenjörsstudent i datateknik vid Linköpings universitet. 

Ulf Nilsson tog examen 1986 och påbörjade därpå doktorandstudier inom teoretisk datalogi vid Institutionen för datavetenskap (IDA), även det vid Linköpings universitet.

Han erhöll sin doktorsexamen 1992 med avhandlingen ”Abstract Interpretations & Abstract Machines: Contributions to a Methodology for the Implementation of Logic Programs” som belönades med Ingenjörsvetenskapsakademiens Chester Carlsonpris. Han gjorde sin post-doc vid University of Stony Brook och återvände därefter till Linköpings universitet och Institutionen för datavetenskap. Han har gästforskat i flera omgångar vid École Normale Supérieure de Cachan i Paris.

Ulf Nilsson utnämndes till professor 2003, prodekan 2004 och tf. prorektor 2011. Från juli 2011 till den 31 december 2020 var han dekan vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Bland andra uppdrag märks ledamot i WASP:s styrelse 2015-2021 och ordförande i styrelsen för Nationellt Superdatorcentrum (NSC) under 2010-2021. Han är ledamot i universitetsstyrelsen för Mälardalens universitet sedan 2013.

WASP

NSC

Publikationer Visa/dölj innehåll

2008

2005

2004

Om avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS) Visa/dölj innehåll

Kollegor vid AIICS Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll