Presentation

Ulf Nilsson är professor emeritus sedan 2022 efter nästan 20 år som professor i datalogi. Han började sin akademiska bana som civilingenjörsstudent i datateknik vid Linköpings universitet. Han tog examen 1986 och påbörjade därpå doktorandstudier inom teoretisk datalogi vid Institutionen för datavetenskap (IDA), även det vid Linköpings universitet.

1992 erhöll han doktorsexamen med sin avhandling ”Abstract Interpretations & Abstract Machines: Contributions to a Methodology for the Implementation of Logic Programs” som belönades med Ingenjörsvetenskapsakademiens Chester Carlsonpris. Han gjorde sin post-doc vid SUNY, Stony Brook och återvände därefter till Linköpings universitet och Institutionen för datavetenskap. Han har gästforskat i flera omgångar vid École normale supérieure de Cachan i Paris.

Ulf Nilsson utnämndes till proprefekt vid IDA 1998, professor 2003, prodekan 2004 och prorektor 2011. Från juli 2011 till den 31 december 2020 var han dekan vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Ulf Nilssons personliga sida

Publikationer Visa/dölj innehåll

2008

2005

2004