Formella språk och neuronnät

Jag studerar egenskaper och uttryckskraften hos olika neuronnätsarkitekturer.

Min forskning ligger i gränslandet mellan formella språk och naturligt språk-behandling. Mer specifikt studerar jag egenskaper och uttryckskraften hos olika neuronnätsarkitekturer genom att koppla dem till diskreta beräkningsmodeller, såsom ändliga automater. Av särskilt intresse är hur vi kan beskriva dessa egenskaper modulärt, d.v.s. hur de påverkas av samspelet mellan individuella komponenter i arkitekturen.

I allmänhet fastnar jag lätt för tillämpningar av logik och formella metoder på naturligt språk-behandling.

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen