30 mars 2021

Nyfiken och driven av ny kunskap och nya metoder som leder forskningen framåt. Nu tar Tina Neset över rodret för Centrum för klimatpolitisk forskning. ”Vi har flera nya och spännande projekt på gång.”

David Brohede

Tina Neset är biträdande professor på tema Miljöförändring vid Linköpings universitet och har varit knuten till forskargruppen på CSPR sedan 2008.

– Det känns spännande att ta ledarrollen. En utmaning och en väldigt rolig uppgift. Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) är en dynamisk forskningsmiljö som fyller en viktig funktion inom klimatforskningen både nationellt och internationellt, säger hon.

Tina Neset är nyfiken och drivs av ny kunskap, och att hitta nya metoder som leder forskningen framåt.

– Jag blir inspirerad av att arbeta tillsammans med andra forskare med bakgrund inom andra forskningsområden men också av samverkan med medborgare och samhällsaktörer med olika perspektiv på de samhällsutmaningar vi står inför.

Klimatförändringar och global matsäkerhet

Tina Neset disputerade i tema Vatten i natur och samhälle vid Linköpings universitet. Hon är geograf som arbetat både med naturresurshantering och global matsäkerhet. Sedan flera år tillbaka har forskning om klimatvisualisering samt klimatsårbarhet och anpassning stått i fokus.

I sitt senaste forskningsprojekt ”AI4ClimateAdaptation” hoppas hon och  forskargruppen kunna bidra till vidareutveckling av varningssystem för att öka samhällets förmåga att agera. Arbetet sker i tätt samarbete med forskare vid Medie- och Informationsteknik, SMHI och Länsstyrelsen i Östergötland.

– Det handlar om att utforska potentialen i att kombinera AI-baserad bildbehandling och textanalys med vädervarningssystem, berättar Neset.

Unik forsknings och samverkansplattform

Tina Neset ser CSPR som en unik forsknings- och samverkansplattform som för ihop många olika forskningskompetenser men också klimatforskare med samhällsaktörer.

– Samverkan med myndigheter och andra samhällsaktörer är viktigt och jag vill gärna öppna upp för fler forskningssamarbeten. Jag är speciellt glad över vår nya externa expertgrupp, CSPR Council, som kommer att stärka upp med nya insikter och idéer, säger Tina Neset.

Hon hoppas också att CSPR ska fortsätta locka till sig forskare från andra forskningsmiljöer.

– Ett bra forum är vår populära seminarieserie.  Här diskuterar vi aktuell klimatpolitik och klimatforskning samt hur till exempel olika forskningsmetodiker kan mötas.

Flera nya projekt på gång

Ett trettiotal forskare är knutna till CSPR. Forskningen är tvärvetenskaplig och indelad i fem olika forskningsområden: omställning, visualisering, kommunikation och beslutsstöd, meningsskapande och kultur samt nettonegativa utsläpp. Publiceringstakten är hög och forskargruppen är duktiga på att hitta finansiärer som vill stötta arbetet genom forskningsanslag.

– Det går bra för CSPR men samtidigt gäller det att blicka framåt och utveckla nya forskningsområden. Vi har flera nya och spännande projekt på gång. Forskning inom rättvis omställning, klimatsårbarhet för jordbruks- och skogssektorn, klimatanpassning inom urban planering, politiska mobilisering på sociala medier för att nämna några. Dessutom pågår flera nya projekt om nettonegativa utsläpp och handeln med utsläppsrättigheter, berättar Tina Neset.

– Att nå de internationella klimatmålen och säkra samhället mot kommande klimatförändringar kommer att kräva nya angreppssätt, kunskaper, samt internationellt och sektorsövergripande samarbeten. Det är här vi vill bidra genom vår forskning och forskningssamarbeten.

Norrköpings Beslutsarena Foto David Brohede

 

 

Kontakt

Forskning vid CSPR

Naturbild på stenar vid Lysekil.

Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället.

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor.

Bevattning och dränering av åkermark.

Beslutsstöd för klimatanpassning i svenskt jordbruk och skogsbruk

Projektet bidrar till utvecklingen av skräddarsydda klimatindikatorer för användare inom jord- och skogsbrukssektorn för att skapa mer användbara underlag i arbetet med klimatanpassning.

Norrköpings Beslutsarena

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.