14 miljoner från VR till tre nya LiU-projekt

Forskare vid Linköpings universitet beviljas sammanlagt 14,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för tre olika forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Porträtt Jesper Olsson, IKK, tagna utanför Studenthuset. Professor Jesper Olsson är en av tre LiU-forskare som får medel från Vetenskapsrådet för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Jenny Ahlgren

Mindre andel

Totalt anslår Vetenskapsrådet närmare 535 miljoner kronor till olika 99 olika forskningsprojekt och forskningsmiljöer för åren 2022-2028.

Bland projektbidragen har 90 av 757 ansökningar beviljats, vilket innebär en beviljandegrad på tolv procent. Bland bidragen till forskningsmiljöer har nio av 61 ansökningar fått godkänt (15 procent).

De tre LiU-projekt som får pengar av Vetenskapsrådet är:

Arvid Erlandsson, docent på Avdelningen för psykologi: Politisk beröringsskräck: Prevalens, prediktorer, konsekvenser och motiv för direkt och indirekt undvikande av ens politiska utgrupp, 5,2 miljoner kronor.

Jonathan Josefsson, universitetslektor på Tema Barn: Barn och ungas vägar ut i världspolitiken: historiska perspektiv på barn och ungas roll i skapandet av ett globalt civilt samhälle 1920-1992, 4,7 miljoner.

Jesper Olsson, professor på Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska: “Hallå där, nu suckar jag”: Om ljudinspelning i svensk poesi, 4,4 miljoner.

Kontakt

Senaste nytt från LiU