08 december 2023

Om god kvalitet i familjehemsvården ska kunna upprätthållas måste ett tillräckligt antal familjehem rekryteras och familjehemmens lämplighet säkerställas. Idag råder det dock brist på familjehem. Tillgången på lämpliga familjehem påverkas först och främst av hur många människor som är beredda att åta sig uppdraget.

Leksaksfamilj i playmobile sitter vid middagsbord

På Barnafridskonferensen kommer Judith Lind och Cecilia Lindgren, forskare på Linköpings universitet att presentera deras forskningsprojekt Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården.

Projektet syftar till att undersöka förklaringar till bristen på familjehem genom att ställa tre övergripande frågor i tre olika delstudier: 1) Varför ansöker inte fler om att bli familjehem? 2) På vilka grunder bedöms sökande som lämpliga eller olämpliga? 3) Hur hanteras konkurrensen om familjehem av kommuner genom regional samverkan?

I delstudie 1 har Judith och Cecilia med hjälp av en enkätstudie undersökt hur människor i allmänhet ser på familjehemsuppdraget.

- Vi har undersökt hur människor i åldrarna 25 till 64 år som inte tidigare har haft eller sökt uppdrag som familjehem har svarat på frågan hur sannolikt det är att de i framtiden söker familjehemsuppdrag. Vi har också tittat närmare på hur olika grupper har besvarat denna fråga. Här kan vi se skillnader mellan kvinnor och män, mellan olika åldersgrupper och mellan respondenter som har hemmaboende barn och de som inte har det, säger Judith Lind.

Bristen på familjehem innebär att socialtjänsten har ett stort behov av att rekrytera nya familjehem.

- Vår forskning bidrar med kunskap om hur stort intresset för att ha familjehemsuppdrag är hos allmänheten och i olika grupper, samt om vilka faktorer som är avgörande för människors beslut att bli eller inte bli familjehem. Denna kunskap kan vara användbar för socialtjänsten i utformningen av rekryteringskampanjer och i bemötandet av dem som anmäler sitt intresse, säger Judith Lind.

Ta del av Barnafridskonferensens program här.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.