08 december 2023

Om god kvalitet i familjehemsvården ska kunna upprätthållas måste ett tillräckligt antal familjehem rekryteras och familjehemmens lämplighet säkerställas. Idag råder det dock brist på familjehem. Tillgången på lämpliga familjehem påverkas först och främst av hur många människor som är beredda att åta sig uppdraget.

Leksaksfamilj i playmobile sitter vid middagsbord

På Barnafridskonferensen kommer Judith Lind och Cecilia Lindgren, forskare på Linköpings universitet att presentera deras forskningsprojekt Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården.

Projektet syftar till att undersöka förklaringar till bristen på familjehem genom att ställa tre övergripande frågor i tre olika delstudier: 1) Varför ansöker inte fler om att bli familjehem? 2) På vilka grunder bedöms sökande som lämpliga eller olämpliga? 3) Hur hanteras konkurrensen om familjehem av kommuner genom regional samverkan?

I delstudie 1 har Judith och Cecilia med hjälp av en enkätstudie undersökt hur människor i allmänhet ser på familjehemsuppdraget.

- Vi har undersökt hur människor i åldrarna 25 till 64 år som inte tidigare har haft eller sökt uppdrag som familjehem har svarat på frågan hur sannolikt det är att de i framtiden söker familjehemsuppdrag. Vi har också tittat närmare på hur olika grupper har besvarat denna fråga. Här kan vi se skillnader mellan kvinnor och män, mellan olika åldersgrupper och mellan respondenter som har hemmaboende barn och de som inte har det, säger Judith Lind.

Bristen på familjehem innebär att socialtjänsten har ett stort behov av att rekrytera nya familjehem.

- Vår forskning bidrar med kunskap om hur stort intresset för att ha familjehemsuppdrag är hos allmänheten och i olika grupper, samt om vilka faktorer som är avgörande för människors beslut att bli eller inte bli familjehem. Denna kunskap kan vara användbar för socialtjänsten i utformningen av rekryteringskampanjer och i bemötandet av dem som anmäler sitt intresse, säger Judith Lind.

Ta del av Barnafridskonferensens program här.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.