08 december 2020

Två forskare vid Linköpings universitet har fått forskningsmedel från Energimyndigheten till forskning om energiomställning inom transport och industri.

Kristina Trygg, universitetslektor vid tema Teknik och social förändring, Institutionen för Tema, får 4,6 miljoner kronor fördelat över fyra år. Forskningsprojektet handlar om samhällsplaneringens roll i att främja en hållbar energiomställning i transportsektorn. I dag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Den största delen av energin kommer från fossila bränslen.

– För att vi ska kunna uppnå målet med att minska utsläppen från transportsektorn krävs en fundamental förändring av energi- och transportsystem i samhället i stort. Städer och regioner har alltmer kommit att ses som ”hot spots” för implementeringen av den här typen av sociala förändringsprocesser, och också för att involvera medborgare och kommersiella aktörer. Men i dag har trafikplaneringspraktiker få strategier eller instrument för att bedöma sociala, organisatoriska och teknologiska konsekvenser av innovationer inom transportsektorn. Exempelvis kan framväxandet av teknologier som autonoma bilar, och elektrifiering och digitalisering av transporter, vara avgörande för att ställa om till mer hållbara städer och regioner, säger Kristina Trygg, som leder projektet.

Forskarna kommer att i samverkan med kommunala och regionala planerare utveckla strategier och verktyg som gör det möjligt för planerare att ta en mer aktiv roll för att skapa en hållbar energiomställning inom transport- och mobilitetssektorn.

Även Grzegorz Greczynski, universitetslektor vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), har beviljats 4 miljoner kronor fördelat över fem år från Energimyndigheten. Forskningen som ska bedrivas handlar om att utveckla nya, mer miljövänliga ytbeläggningsprocesser för industrin, som kan minska energiförbrukningen med 30–50 procent.

Kontakt

Mer LiU-forskning som fått pengar tidigare

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.