21 februari 2024

Det kan vara svårt att upptäcka och stödja barn som på olika sätt lever med våld och utsatthet. För att öka kunskapen och kompetensen hos personal inom förskolan har Haninge kommun och Barnafrid tillsammans tagit fram en anpassad utbildning baserad på Barnafrids basprogram om våld mot barn och unga.

Rumsmiljö med en filmkamera på stativ riktad mot tre personer i oskärpa runt ett samtalsbord.
Inspelning av utbildningsmaterial. Foto: Sofia Lindgren

Förskolan är en viktig arena för att arbeta förebyggande mot våld. Ofta är det den första verksamhet barnet möter utanför hemmet och får träffa andra vuxna, lära sig umgås i grupp och utveckla en förståelse för hur vi förväntas bete oss mot varandra. 

— Nästan alla barn går i förskolan och att rikta sig mot just den verksamheten ger därför mycket goda chanser att nå alla svenska barn. Det är också där man lägger grunden för våra demokratiska värderingar och hur vi ska bete oss mot varandra, berättar Ann-Charlott Münger, lektor och docent på Barnafrid och projektledare för samarbetet mellan Haninge kommun och Barnafrid.

Våga se, höra, göra när barn far illa

Förskoleverksamheten i Haninge kommun har sedan 2018 arbetat med fortbildning av förskolepersonalen för att öka kunskapen om barn som far illa. Inom ramen för programmet ”Att våga se, höra och göra” har kommunen ställt upp målet att samtlig förskolepersonal ska genomgå Barnafrids basprogram om våld mot barn och unga. 

Våren 2021 inledde förskoleverksamheten i kommunen ett samarbete med Barnafrid för att implementera basprogrammet i förskoleverksamheten. Senare under hösten arrangerade man utbildningsdagar för rektorer och nyckelpersoner inom Haninge kommuns förskoleverksamhet, som fick en introduktion till hur de skulle kunna implementera basprogrammet. Vid detta tillfälle, där Ann-Charlotte Münger var inbjuden som föreläsare, framkom behovet av att tydligare anpassa basprogrammet utifrån förskolans behov. 

— Basprogrammet var helt enkelt inte anpassat till den här verksamheten. Programmet är brett och har fokus på mer övergripande frågor om våld, medan förskolan var i behov av kunskap som utgick från pedagogernas arbete och utmanande situationer i vardagen, berättar Ann-Charlotte Münger.

Utifrån denna insikt följde diskussioner om att ta fram en utbildning utifrån basprogrammet som skulle vara framtagen och anpassad för förskolan och kunna genomföras i det egna arbetslaget. 

Kursmaterial med förankring i förskolans vardag

Under 2022 har ledningen för förskoleverksamheten och en arbetsgrupp bestående av pedagoger tagit fram ett kursmaterial som ligger till grund för utbildningen. Ann-Charlotte Münger tycker det har varit särskilt värdefullt att arbetsgruppen utöver henne själv, har bestått av fyra pedagoger som är verksamma inom förskolan. Pedagogerna har, förutom att identifiera vad pedagoger behöver ha för kunskap, hämtat dilemman och situationer från sina verksamheter. Dessa har sedan legat till grund för scenario som används i utbildningen.

— De har gått ut i sina verksamheter och ställt frågor som ”Vad finns det för dilemman här?” och ”Vad behöver vi tänka på när vi ska upptäcka våld?”, säger Ann-Charlotte Münger.

I Haninge kommun har samtlig personal inom den kommunala förskolan genomfört utbildningen. Utbildningen genomförs inom varje förskoleområde och leds av en utvald pedagog, så kallad utbildningsledare. 

— De kan lägga upp innehållet som en lång utbildning under en heldag, eller som flera träffar under exempelvis ett antal arbetsplatsträffar. Utbildningsledaren lägger själv upp arbetet utifrån just sin verksamhets behov och förutsättningar, säger Ann-Charlotte Münger. 

Fördubbling av antalet orosanmälningar under 2023

Efter att samtlig förskolepersonal inom Haninge kommun har gått utbildningen visar uppgifter från socialtjänsten att antal orosanmälningar under 2023 har fördubblats jämfört med året innan. Samtliga pedagoger fick genomföra en så kallad baslinjemätning då de fick fylla i en enkät före och efter att de gått utbildningen. Resultatet visar på ökad kunskap både när det gäller att upptäcka att barn far illa, tecken på utsatthet och vad de ska göra vid misstanke om att ett barn är utsatt för våld. 

— Målet för satsningen är att utveckla en gemensam kunskapsgrund för förskolan om våld mot barn.  Barnafrid och Haninge Kommun har stora förhoppningar om att det här blir ett kunskapslyft för all förskoleverksamhet i Sverige, avslutar Ann-Charlotte Münger. 

Den nationella lanseringen av utbildning ”Gruppspår förskola” äger rum den 12 april 2024. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.