27 september 2020

LFV har en stark koppling till Linköpings universitet på flera nivåer. Förutom ett väletablerat forskningssamarbete så delar LFV ut stipendier till studenter och unga forskare på Campus Norrköping. Att involvera varandra är A och O för en gemensam utveckling.

Billy Josefsson, Pim Supathida och Amanda Lindh, LFV
Billy Josefsson, Pim Supathida och Amanda Lindh, LFV THOR BALKHED

LFV:s och LiU:s forskare är engagerade inom forskningsområden som berör allt från visualisering, simulering och optimering till logistik, automation och flygande farkoster. Studenter och doktorander bjuds in till LFV:s värld där de uppmuntras till utveckling och får möjlighet att etablera kontakter med hela världen. Sedan 2011 har LFV delat ut stipendium till stöd för kvalificerade examens- och uppsatsarbeten för att uppmärksamma forskning och innovation kopplat till flygtrafikledning och flyg. Ett exjobb leder ofta till en doktorandtjänst som i sin tur kan leda till anställning på LiU eller LFV.

– LFV:s samarbete med den akademiska världen är mycket viktigt för oss. Här bedrivs forskning som utvecklar LFV:s flygtrafiktjänst och härifrån kan vi rekrytera framtidens duktiga ingenjörer till den spännande och högteknologiska flygbranschen, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör på LFV

Åsa Svensson, PhD, Human factors specialist på LFVÅsa Svensson, Human factors specialist LFV

Startskott till doktorandsamarbete

Åsa Svensson var den första doktorand som fick LFV:s uppmuntringsstipendium. I dag är hon färdig PhD, och jobbar som Human factors specialist på LFV. Jag halkade in på ett bananskal under min masterutbildning då jag ännu inte hade bestäm mig för vilket område mitt projektarbete skulle handla om, säger Åsa. Det var hennes lärare i kognitionsvetenskap som tipsade om att göra ett arbete hos LFV.

– Jag hade troligen inte kommit kontakt med LFV, eller jobbat som doktorand inom just flygsektorn om det inte funnits ett upparbetat samarbete. Samarbete ger verkligen fördelar åt båda hållen, säger Åsa.

Åsas arbete gick ut på att utveckla en metodik för att samla in operativa data med hjälp av så kallad eye tracking, vilket innebär att flygledarens ögonrörelser spelas in och analyseras på olika detaljnivåer. Metodiken har sedan fortsatt att utvecklats av kollegor på LFV som jobbar med att automatisera.

Stipendiet tog mig ut i världen

Mastersarbetet ledde till att Åsa 2015 fick ett uppmuntringsstipendium som möjliggjorde hennes första resa till USA. Hon fick presentera resultatet på ”International Conference for Research and Air Traffic i Philadelphia. Hon fick även besöka Federal Aviation Administration (FAA) utanför Atlantic City 2016.

– Det blev en väldigt lyckad och intressant resa, speciellt som ny ung forskare i branschen, säger Åsa.

Åsa beskriver hur tufft det första projekt var, att det var mycket jobb och många timmar men att det blev ett intressant resultat. LFV uppskattade arbetet och ville genom stipendiet uppmuntra Åsa att fortsätta.

– Att bli bekräftad av en stor organisation som visade att jag höll en bra standard stärkte verkligen mitt självförtroende. Min forskning har vidare lett till flera internationella samarbeten. Jag har jobbat med andra flygledningsorganisationer i världen och varit med i större projekt i Europa, säger Åsa och betonar hur givande det varit att tidigt få träffa andra inom branschen. Det gav kontakter för livet.

– Åsas arbete har bidragit väsentligt till att utveckla en innovativ metodik med stor potential så stipendiet är välförtjänt, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör i LFV.

Är du LFV:s nästa stipendiat?

LFV:s stipendium delas varje år ut till ambitiösa och talangfulla studenter, doktorander eller yngre forskare på campus Norrköping vid LiU, eller till den som genomför Initial training på EPN inom ramen för programmet Flygtrafik och Logistik. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga. Stipendiet ges som stöd till examens- och kvalificerade uppsatsarbeten, studieresor eller forskningsprojekt, samtliga med inriktning mot flygtrafik (t ex logistik, miljö, visualisering, analys av data och säkerhet). Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade och de kan med fördel ha en internationell inriktning. Utlysning sker i slutet av september. Mer info på Liunet Student.

Relaterat innehåll

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.