23 februari 2022

I höst startar en ettårig kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att få fler behöriga lärare. Linköpings universitet har fått samordningsansvaret från regeringen över försöksverksamheten som startar vid tio lärosäten.

A student teacher stands in a classroom and speaks in front of students.
Fler behöriga lärare på ett år är målet med den nya kompletterande pedagogiska utbildningen som startar i höst.   Peter Holgersson

Färdiga lärare

- Tanken är att få fram färdiga lärare som kan gå ut och verka i skolan direkt efter ett år, säger Ingrid Olsson, projektansvarig vid LiU och samordnare i den nationella operativa gruppen för den nya KPU-utbildningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, finns i dag vid LiU och många andra universitet och högskolor. Grunden för KPU är att studenter bygger på sina tidigare studier till en lärarexamen. Dagens KPU ligger på 90 högskolepoäng, tre terminers studier. Nu har LiU och nio andra lärosäten fått i uppdrag av regeringen att starta en förkortad variant, en ettårig KPU, som ger en grund- eller ämneslärarexamen. Händer som bläddrar i böcker. Linköpings universitet får samordningsansvar för en ny ettårig lärarutbildning med start hösten 2022. Foto Dmitry Nikolaev

Satsa på läraryrket

LiU har fått samordningsansvaret över försöksverksamheten som sträcker sig till januari 2028.

- Det handlar om att försöka locka in grupper som antingen har en yrkesexamen eller en generell examen och vill satsa på läraryrket. Satsningen är en förkortad KPU, utbildningsinnehållet minskas och staten tycker att utbildningen kan förkortas eftersom studenterna läst vissa delar i sin tidigare utbildning, till exempel forskningsmetodik, säger Ingrid Olsson.

Nationellt samordningsuppdrag

Utbildningen till ämneslärare i årkurs 7-9 eller i gymnasieskolan ligger på 60 högskolepoäng. Utbildningen för att få grundlärarexamen ligger på 75 högskolepoäng.

- De ska också bli klara på ett år, så antingen får studenterna ha förhöjd studietakt eller läsa över sommaren.

Alla lärosäten kommer inte igång med sina utbildningar redan till hösten. LiU kommer att landsätta en ämneslärarutbildning.

- LiU kommer att satsa på naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik till hösten. Det känns väldigt bra att få ett sådant nationellt samordningsuppdrag, det är snabba ryck men vi kommer att lösa detta på ett bra sätt. Samtidigt är detta en försöksverksamhet som kommer att utvärderas under resans gång, säger Ingrid Olsson.

Här kan du läsa mer om den nya utbildningen.

Tanken är att få fram färdiga lärare som kan gå ut och verka i skolan direkt efter ett år

Kontakt

Fler utbildningar

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.