23 februari 2022

I höst startar en ettårig kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att få fler behöriga lärare. Linköpings universitet har fått samordningsansvaret från regeringen över försöksverksamheten som startar vid tio lärosäten.

A student teacher stands in a classroom and speaks in front of students.
Fler behöriga lärare på ett år är målet med den nya kompletterande pedagogiska utbildningen som startar i höst.   Peter Holgersson

Färdiga lärare

- Tanken är att få fram färdiga lärare som kan gå ut och verka i skolan direkt efter ett år, säger Ingrid Olsson, projektansvarig vid LiU och samordnare i den nationella operativa gruppen för den nya KPU-utbildningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, finns i dag vid LiU och många andra universitet och högskolor. Grunden för KPU är att studenter bygger på sina tidigare studier till en lärarexamen. Dagens KPU ligger på 90 högskolepoäng, tre terminers studier. Nu har LiU och nio andra lärosäten fått i uppdrag av regeringen att starta en förkortad variant, en ettårig KPU, som ger en grund- eller ämneslärarexamen. Händer som bläddrar i böcker. Linköpings universitet får samordningsansvar för en ny ettårig lärarutbildning med start hösten 2022. Foto Dmitry Nikolaev

Satsa på läraryrket

LiU har fått samordningsansvaret över försöksverksamheten som sträcker sig till januari 2028.

- Det handlar om att försöka locka in grupper som antingen har en yrkesexamen eller en generell examen och vill satsa på läraryrket. Satsningen är en förkortad KPU, utbildningsinnehållet minskas och staten tycker att utbildningen kan förkortas eftersom studenterna läst vissa delar i sin tidigare utbildning, till exempel forskningsmetodik, säger Ingrid Olsson.

Nationellt samordningsuppdrag

Utbildningen till ämneslärare i årkurs 7-9 eller i gymnasieskolan ligger på 60 högskolepoäng. Utbildningen för att få grundlärarexamen ligger på 75 högskolepoäng.

- De ska också bli klara på ett år, så antingen får studenterna ha förhöjd studietakt eller läsa över sommaren.

Alla lärosäten kommer inte igång med sina utbildningar redan till hösten. LiU kommer att landsätta en ämneslärarutbildning.

- LiU kommer att satsa på naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik till hösten. Det känns väldigt bra att få ett sådant nationellt samordningsuppdrag, det är snabba ryck men vi kommer att lösa detta på ett bra sätt. Samtidigt är detta en försöksverksamhet som kommer att utvärderas under resans gång, säger Ingrid Olsson.

Här kan du läsa mer om den nya utbildningen.

Tanken är att få fram färdiga lärare som kan gå ut och verka i skolan direkt efter ett år

Kontakt

Fler utbildningar

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.