01 november 2023

Tack vare en donation står nu en splitter ny CNC-fräs på plats i Malmstens verkstäder på Campus Lidingö. Bakom den generösa gåvan står Ann-Sofie Mattson och Kerstin Skarne.

Ann-Sofie Mattson och Kerstin Skarne tillsammans med studenterna Pantip Johansson (Möbeldesign) och Martin Andrésson (Möbelsnickeri).  Charlotte Perhammar

- Det är en stor glädje att få vara med om det här! Vi uppskattar filosofin på Malmstens; Att gammalt och nytt blandas, hur studenterna på de olika programmen jobbar tillsammans och får ta till sig nya tekniker och metoder. Det är spännande att ta del av den utvecklingen.

Rustade för framtiden

CNC-fräsen ger studenterna på Campus Lidingö möjlighet att arbeta med den avancerade utrustning som också används i industrin. Mikael Reijmar, student på Möbelsnickeriprogrammet, tror att det är en kunskap som krävs och som gör studenterna mer attraktiva när de väl kommer ut på arbetsmarknaden.

– Som jag ser det är utgångspunkten det jag ska skapa. Sedan blir det ett slags utforskande i nya möjligheter, det är intressant och kul och jag vill lära mig hur det funkar och vilken potential det har.

Invigning och tillkännagivande av donationen

Den 27 oktober hölls en uppskattad invigning då inbjudna gäster fick medverka på en lektion i utställningskunskap och ta del av en minnesrik rundvandring i Malmstens kreativa miljöer. Ann-Sofie Mattson och Kerstin Skarne klippte band tillverkat av sadelgjord och förklarade CNC-fräsen invigd. Därefter fick alla beskåda då den enormt stora fräsen tillverkade två serveringsbrickor av en exklusiv träplanka. Träslaget av fransk valnöt har funnits i Malmstens ägo sedan 1980-talet och ingen har vågat sig på att använda denna planka förrän nu, när det perfekta tillfället uppenbarade sig. 

Foto Charlotte Perhammar. Universitetslektor och avdelningschef Leó Jóhannsson vid överlämnandet
av de nytillverkade serveringsbrickorna till givarna. 

Teknik och tradition i fruktbart möte

Den spetskompetens som finns inom hantverk och trä på Malmstens berikar i mötet med den nya tekniken. Simon Bågstam, adjungerad adjunkt, menar att det är avgörande att förvalta kulturarvet och samtidigt ligga i framkant och tänka nytt.

– Med ny teknik kan vi tänka på nya sätt. Genom att utmana tekniken tror jag att vi kan möjliggöra nya sätt att utforska, att låta oss inspireras av det traditionella men att CNC-fräsen med sin oerhörda precision kan bidra till andra sätt att göra saker på.

Kollegan Martin Altwegg, lektor, instämmer och tror att fräsen kan bana väg för ett nytt formspråk.

– Våra studenter tillverkar otroligt avancerade möbler, nu kan de göra det på en CNC-fräs. Som lärare ser jag fram emot att utvecklas tillsammans med studenterna. Det är spännande med all den kunskap som redan finns här och de nya möjligheterna som en CNC-fräs öppnar upp för.

Nära band till Malmstens

Ann-Sofie Mattson och Kerstin Skarne är döttrar till byggmästare John Mattson och har sedan många år nära band till Malmstens. De har tidigare donerat 15 miljoner kronor som förvaltas av Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse. Medlen delfinansierar en professur i möbelkultur, ett vetenskapligt bibliotek samt studentstipendier. De båda givarna pratar om sin pappa med stolthet, John Mattson som började som timmerman för att sedan bli byggmästare.

- Vi ville hedra pappa och få hans minne att leva vidare. Och han hade absolut uppskattat hantverket här på Malmstens! Vi tycker själva att det är så roligt att följa studenterna och deras arbeten.

Ann-Sofie Mattson och Kerstin Skarne berättar att de möter stort engagemang i sina kontakter med Linköpings universitet. De framhåller det goda samarbetet som en av anledningarna till att de hållit fast vid Malmstens så länge.

Vad är en CNC-maskin?

CNC står för Computer Numerical Control, vilket innebär att en dator styr driften av maskinen. För att kunna använda tekniken behöver man ha förståelse för material och verktyg. Dessutom behöver man använda mjukvaran för att programmera och berätta för maskinen vad den ska göra. Man talar ofta om hur många axlar en CNC-maskin har, det vill säga i hur många ledder man kan röra verktyg och arbetsstycke. CNC-fräsen på Campus Lidingö har fem axlar, det innebär att den kan skapa oerhört komplicerade former samt göra komplexa vinklar och vrår med enastående precision.

Foto Charlotte Perhammar

Rundtur på Campus Lidingö

Av Linköpings universitets fyra campus utgör Campus Lidingö det minsta. Litet, men naggande gott vill vi påstå! Malmstens skräddarsydda lokaler som stod klara 2009 erbjuder välutrustade verkstäder, ateljéer och bibliotek, och campus är öppet alla dagar i veckan. Det här är en unik plats för dig som vill vara kreativ i ett akademiskt sammanhang. Välkommen med på en rundtur!

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.