Tre forskningsprojekt får medel ur Norrköpingsfonden

Tre forskningsprojekt vid LiU får pengar ur Norrköpings fond för forskning och utveckling. De nya projekten ska utforska skolbarns läsning med en läsrobot, visualisering av extrem värme i Norrköpings stadsmiljö och utveckling av en så kallad digital tvilling av Norrköping.

En bokstavsskylt stavar Foto Thor Balkhed

Norrköpings kommunstyrelse har beslutat att tre forskningsprojekt vid LiU får dela på sammanlagt 5,9 miljoner kronor ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.

2,2 miljoner kronor går till ett projekt som ska utveckla ett visuellt system som ska kunna användas för att identifiera och utforska områden i Norrköpings stadsmiljö som är särskilt utsatta för värme. Systemet kan bidra till bättre förståelse för när och varför extrem värme uppstår i staden, och syftar till att stödja dialog, beslutsfattande och planering av klimatanpassningsåtgärder. Projektet Immersive Analytics for Urban Heat leds av Katerina Vrotsou, universitetslektor och docent vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och sker i samverkan med SMHI, Norrköpings kommun och Linnéuniversitet.

Projektet Lust att läsa får 1,8 miljoner kronor. Forskningen ska undersöka om och hur läslusten hos elever i årskurs fyra i grundskolan kan öka genom att eleverna får samspela med en social robot, en så kallad läsrobot. Roboten behöver kunna anpassa samspelet till olika elevers behov och läsförmåga. Forskare från pedagogiska och specialpedagogiska kunskapsområden samarbetar med forskare inom artificiell intelligens. Projektet leds av Susanne Severinsson, docent vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), och sker i samverkan med utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Slutligen har projektet SimStad - Plattform för digital tvilling Norrköping, tilldelats nära 1,9 miljoner kronor. I projektet ska forskare ta fram en plattform och en metodik för att skapa en så kallad digital tvilling av Norrköping, som kan användas till att på olika sätt beräkna och visualisera Norrköpings innehåll och utveckling. Projektet kommer också ta fram en fysisk 3D-modell över Norrköping. Modellen ska placeras på Visualiseringscenter C. Forskningen leds av Peter Westerdahl, enhetschef och koordinator vid ITN, och sker i samarbete med Visual Sweden, Visualiseringscenter C, Norrköping Science park, Näringslivskontoret Norrköpings kommun samt företaget Epic games.

Norrköpings fond för forskning och utveckling startade år 2012 och delar ut medel till forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till en högre utbildningsnivå i kommunen, utveckling av kommunens verksamhet, stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping eller utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat.

 

 

Kontakt

Forskning som fått medel tidigare år

Senaste nytt från LiU