Access – ÖMSesidig Access för Innovationskraft

Projektet Access genomförs av Linköpings universitet tillsammans med Uppsala- och Örebro universitet för att stärka samverkan mellan universiteten och små och medelstora företag.

Projektet syftar till att stärka innovationskraften hos SME:s såväl som inom lärosätet genom ökad samverkan mellan forskning/utbildning och SME:s. Minst 350 SME:s ska stödjas att finna rätt kontakter med forskare och studenter, och över 150 ska ha ingått konkreta samarbeten.

En gemensam samverkansprocess att arbeta efter har tagits fram för att stärka relationen mellan forskning/utbildning och SME:s. Ett kompetensområde där utveckling anses kunna öka är social innovation där processer för innovationsutveckling ges särskilt fokus. 

Bläddra i Access-magasinet här

 

Finansiering har erhållits från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett tre årigt projekt till och med 2018.

EU-projekt logotyp

Ladda ner Access-magasinet

Kontakt

Utveckling av samverkan i regionen

EU-projekt på LiU