13 maj 2019

Forskare vid LiU ska bidra med att ta fram en plattform där kommuner och städer kan få stöd för att fatta smarta beslut i energifrågor. Projektet FlexSUS drivs inom EU:s Horisont 2020-program och leds av biträdande professor Yang Liu.

Vallastaden fasader Vallastaden i Linköping, byggd med energieffektivitet och hållbarhet i fokus. Thor Balkhed

Projektet Flexibla och smarta energisystem (Flexibility for Smart Urban Energy Systems, FlexSUS,) är en del i EU:s strävan att stimulera kommunerna att uppnå sina hållbarhetsmål. Syftet är även att få fram goda exempel hur en stad eller en region kan arbeta smart och effektivt med hållbarhets- och energifrågor.

AI-baserad beslutsplattform

– Vi har en viktig roll i detta eftersom vi ansvarar för utvecklingen av själva kärnan i FlexSUS - den AI-baserad beslutsplattformen. Vi ska ta fram en flexibel och intelligent lösning för analys av det lokala energisystemet. Plattformen ska vara ett verktyg för beslutsfattare i frågor som hur smarta energisystem ska utvecklas, driftas och underhållas, säger Yang Liu, biträdande professor vid Avdelningen industriell miljöteknik.

De hållbarhetsmål som ska ingå i plattformen handlar inte bara om att reducera koldioxidutsläppen utan tar också med sociala, ekonomiska, beteendemässiga och kulturella aspekter.

Danmarks tekniska universitet koordinerar

Hela projektet FlexSUS har en extern finansiering på 1,5 miljoner euro, LiU:s del ligger på 0,35 miljoner euro (eller cirka 3,8 miljoner kronor). Biträdande professor Yang Liu leder LiU:s del i projektet som även kommer att sysselsätta en doktorand på heltid. Utöver forskare vid Linköpings universitet deltar även forskare från Danmarks tekniska universitet, Chalmers, Erasmus universitetet i Rotterdam liksom kommuner och företag i Danmark och Sverige. I Linköping deltar exempelvis Linköpings kommun och Tekniska verken i arbetet.

FlexSUS ingår i ERA-Net Smart Energy Systems som finansieras av Horisont 2020-programmet. I Sverige är det Energimyndigheten som står för finansieringen.

Kontakt

Forskning

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.