12 oktober 2021

Linköpings universitet har en tradition av nära samverkan med näringsliv och samhälle. Lunchklubben den 18 oktober fokuserar på vikten av universitetets samhällsnytta. Hur ser samverkan ut i praktiken och hur kan den utvecklas?

– Under senare år har universitetens samverkansuppdrag med det övriga samhället blivit allt viktigare. Politikerna vill se resultat och få reda på hur forskningen gör nytta i samhället, säger Peter Värbrand, vicerektor för samverkan på Linköpings universitet (LiU).
Tillsammans med Per-Olof Brehmer, vicerektor för forskning på LiU, ska han berätta om kopplingen mellan LiU:s samverkansuppdrag, forskningens nytta och universitetets samhällsansvar. Peter Värbrand

Lärosätena förväntas idag ta ett allt större ansvar för att forskningsresultat och kunskap kommer samhället till nytta, inte minst med fokus på globala mål för hållbar utveckling. LiU:s utbildningar ska också göra att studenterna utvecklar olika slags förmågor som förbereder dem för framtidens arbetsliv. Allt detta kräver en kontinuerlig analys och ett gott samarbete med omvärlden.
– På LiU finns det sedan länge en utpräglad samverkanskultur. Den är naturligt integrerad i alla forskarmiljöer och i alla utbildningar, säger Peter Värbrand.
Per-Olof Brehmer Foto Teiksma Buseva
Lärare och forskare har kontakter med olika parter inom företag och samhälle. På ledningsnivå har LiU åtta strategiska samverkansparter inom bland annat näringsliv och kommuner. De kontakterna syftar till ömsesidig utveckling och stärkt konkurrenskraft. Nyligen har ett externt råd inrättats vid LiU där de åtta strategiska parterna är med för att bidra med sin kunskap och erfarenhet kring hur LiU hela tiden ska utvecklas som lärosäte.
– Utan samverkan blir vi helt enkelt inte lika framgångsrika i forskning och utbildning, konstaterar Peter Värbrand.
Han lämnar sitt uppdrag som vicerektor för samverkan vid årsskiftet då Per-Olof Bremer tar över uppdraget.
– Samhället befinner sig i och står inför en rad svåra utmaningar. Universiteten bidrar till att hitta lösningar på dem och att föra ut sina resultat till samhälle och allmänhet. Vi behöver hela tiden förnya sätten hur vi arbetar och hur vi ser till att forskningen kommer till nytta. De här frågorna blir en viktig del i LiU:s nya strategi som blir klar i början av nästa år, kommenterar Per-Olof Brehmer.

Vill du veta mer?

Läs mer om Lunchklubben och LiU:s strategiska partner

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.