Kunskapspolitik, kommunikation och lärande

Demonstration. En en skylt med text på engelska Climate justice now i förgrunden.
Global climate change protest demonstration - No Planet B Markus Spiske

Vi studerar hur kunskap om dagens miljö- och utvecklingsutmaningar representeras, legitimeras, problematiseras och förstås i sammanhang såsom utbildning, forskningspraktik, media och policyprocesser.

Forskare inom tema Miljöförändring arbetar inom fyra forskningsområden. Ett av dessa områden är Kunskapspolitik, kommunikation och lärande.

Miljöhumaniora

Vi studerar hur miljöproblem formas, förstås, gestaltas och görs styrbara i samspel med olika kunskapstraditioner, tolkningsramar och politiska föreställningar. Vi analyserar också hur miljöfrågornas problematiseringar är sammanvävda med berättelser om plats, tillhörighet och identitet.

Miljökommunikation

Vi undersöker hur olika samhällsaktörer förstår och förhåller sig till komplex vetenskapligt baserad information kring miljö, klimat, energi, teknik och samhällstransformationer. Därtill hur frågor om miljö- och klimatförändringar och hållbar utveckling gestaltas i olika sammanhang.

Klimat- och hållbarhetsvisualisering

Vi utvecklar verktyg för visualisering av stora datamängder, planering och beslutsstöd. Vi analyserar också hur visualiseringsverktyg kan användas i klimat- och hållbarhetskommunikation, och hur de påverkar meningsskapandet. Dessutom utvecklar vi olika typer av visualiseringsstödd forskningsmetodik.

Lärande för hållbar utveckling

Vi studerar hållbar utveckling som kunskapsområde och utforskar processer för transformativt lärande i samverkan med olika aktörer som arbetar för samhällsomställningar för hållbar utveckling. Detta innefattar även studier av skolutvecklingsinsatser som syftar till att öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska studier för en hållbar samhällsomställning.

Forskare

Organisation