Äldre och åldrande

Sociala, tekniska och rumsliga förändringar

Rockband med äldre kvinnor
Vid Linköpings universitet undersöker vi åldrandet och hur det är att bli äldre ur flera perspektiv. Bild: Istockphoto
Ett äldre par
Bild: Istockphoto.  

Människors åldrande är en ständigt pågående process som är närvarande i alla människors liv. Vi studerar hur det är att vara äldre och åldrandet i sig vid Linköpings universitet. 

Linköpings universitet har forskare som studerar frågor om social ojämlikhet och utanförskap i ett samhälle med förändrade välfärdssystem, hur det är att åldras och leva med flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar och de sociala, tekniska och rumsliga förändringar det innebär i livet som äldre.

Vid Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC) ägnar sig forskare åt att studera åldrandet i olika sammanhang. Det kan handla om hur kulturella, sociala, politiska, hälsomässiga och tekniska faktorer påverkar åldrandet i ett föränderligt samhälle.

Att leva med demenssjukdom är en annan inriktning som forskare vid Linköpings universitet studerar. Den forskningen finns vid Centrum för demensforskning.


Forskning

Nyheter

Närliggande forskning