Äldre och åldrande

Sociala, tekniska och rumsliga förändringar

Rockband med äldre kvinnor

Vid Linköpings universitet undersöker vi åldrandet och hur det är att bli äldre ur flera perspektiv. Bild: Istockphoto

Ett äldre par

Bild: Istockphoto.  

Människors åldrande är en ständigt pågående process som är närvarande i alla människors liv. Vi studerar hur det är att vara äldre och åldrandet i sig vid Linköpings universitet. 

Linköpings universitet har forskare som studerar frågor om social ojämlikhet och utanförskap i ett samhälle med förändrade välfärdssystem, hur det är att åldras och leva med flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar och de sociala, tekniska och rumsliga förändringar det innebär i livet som äldre.

Vid Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande – NISAL ägnar sig forskare helt åt vetenskapliga frågeställningar om åldrande. Den äldre individen och åldrandet i framtiden är ett centralt tema och på så sätt kan forskningen bidra till att skapa ett hållbart samhälle för alla åldrar.

Att leva med demenssjukdom är en annan inriktning som forskare vid Linköpings universitet studerar. Den forskningen finns vid Centrum för demensforskning.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskning