Samhälle och hälsa

Hur påverkar stress hälsan? Hur kan vi få människor att ändra sina vanor för att undvika livsstilssjukdomar? Hur påverkar oskrivna regler medicinska behandlingar? Det är några av frågorna som forskarna inom samhälle och hälsa söker svaret på.

Jogging. Foto: Istock

Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar kunskaper, metoder och forskare från skilda discipliner. Forskningen handlar om hur miljö- och samhällsförändringar och normer påverkar hälsans utveckling på individ-, grupp- eller samhällsnivå. Både vårdgivarnas och patienternas perspektiv och erfarenheter beaktas.

I detta ingår studier om hur människor med sjukdom, skada eller handikapp kan hantera sin vardag, arbete och fritid och de etiska aspekterna på vård. I fokus finns också rörelsens betydelse för hälsan och omvårdande och rehabiliterande åtgärder samt samspelet vårdare, vårdtagare och närstående genom hela vårdkedjan.

Exempel på forskningsinriktningar:

 • Hur samhällsförändringar påverkar hälsans utveckling
 • Hälsans nivå och fördelning i dagens samhälle
 • Patientperspektivet på vård, behandling och upplevelse av sjukdom
 • Faktorer som kan påverka hälsan som stress, belastning, socialt stöd, arbetssituation och kunskap
 • Strategier som tillämpas av välfärdssamhällets olika aktörer för att främja hälsa
 • Individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på sjukdom och ohälsa samt effekter av vård och behandling
 • Åtgärder som hjälper människor att uppleva en känsla av hopp och trygghet samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
 • Samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående
 • Förändringar inom hälso- och sjukvård och omsorg, såväl inom som utanför samhällets åtagande med fokus på beslutsprocesser
 • Förebyggande arbete mot skador, alkohol och rökning
 • Spridning och utvärdering av nya tekniker.

Forskning

Forskningscentrum

Stor svensk studie söker svaret på hjärt, kärl- och lungsjukdom

Nyheter