Samhälle och hälsa

Hur påverkar stress hälsan? Hur kan vi få människor att ändra sina vanor för att undvika livsstilssjukdomar? Det är några av frågorna som forskarna inom Samhälle och hälsa söker svaret på.

Jogging. Foto: Istock

Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar forskare från skilda discipliner. Forskningen handlar om hur miljö- och samhällsförändringar påverkar hälsans utveckling på individ-, grupp- eller samhällsnivå.

Forskningsområdet är tvärvetenskapligt och involverar kunskaper, metoder och forskare från skilda discipliner. 

I detta ingår studier om rörelsens betydelse för hälsan och hur människor med sjukdom, skada eller handikapp kan hantera sin vardag, arbete och fritid. I fokus finns också omvårdande och rehabiliterande åtgärder samt samspelet vårdare, vårdtagare och närstående genom hela vårdkedjan.

Exempel på forskningsinriktningar:

  • Hur samhällsförändringar påverkar hälsans utveckling
  • Hälsans nivå och fördelning i dagens samhälle
  • Faktorer som kan påverka hälsan som stress, belastning, socialt stöd, arbetssituation och kunskap
  • Strategier som tillämpas av välfärdssamhällets olika aktörer för att främja hälsa
  • Individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på sjukdom och ohälsa samt effekter av vård och behandling
  • Åtgärder som hjälper människor att uppleva en känsla av hopp och trygghet samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
  • Samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående
  • Förändringar inom hälso- och sjukvård och omsorg, såväl inom som utanför samhällets åtagande med fokus på beslutsprocesser
  • Förebyggande arbete mot skador, alkohol och rökning
  • Spridning och utvärdering av nya tekniker.

Forskning

Forskningscentrum

Forskningsstudie

Nyheter

Från stress till hjärtinfarkt

Margareta Kristenson är överläkare och professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap. Hon berättar här om sin forskning kring hur stress och olika livsvillkor påverkar vår hälsa.