Samhälle och hälsa

Hur påverkar stress hälsan? Hur kan vi få människor att ändra sina vanor för att undvika livsstilssjukdomar? Hur påverkar oskrivna regler medicinska behandlingar? Det är några av frågorna som forskarna inom samhälle och hälsa söker svaret på.

Jogging. Foto: Istock

Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar kunskaper, metoder och forskare från skilda discipliner. Forskningen handlar om hur miljö- och samhällsförändringar och normer påverkar hälsans utveckling på individ-, grupp- eller samhällsnivå. Både vårdgivarnas och patienternas perspektiv och erfarenheter beaktas.

I detta ingår studier om hur människor med sjukdom, skada eller handikapp kan hantera sin vardag, arbete och fritid och de etiska aspekterna på vård. I fokus finns också rörelsens betydelse för hälsan och omvårdande och rehabiliterande åtgärder samt samspelet vårdare, vårdtagare och närstående genom hela vårdkedjan.

Exempel på forskningsinriktningar:

 • Hur samhällsförändringar påverkar hälsans utveckling
 • Hälsans nivå och fördelning i dagens samhälle
 • Patientperspektivet på vård, behandling och upplevelse av sjukdom
 • Faktorer som kan påverka hälsan som stress, belastning, socialt stöd, arbetssituation och kunskap
 • Strategier som tillämpas av välfärdssamhällets olika aktörer för att främja hälsa
 • Individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på sjukdom och ohälsa samt effekter av vård och behandling
 • Åtgärder som hjälper människor att uppleva en känsla av hopp och trygghet samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
 • Samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående
 • Förändringar inom hälso- och sjukvård och omsorg, såväl inom som utanför samhällets åtagande med fokus på beslutsprocesser
 • Förebyggande arbete mot skador, alkohol och rökning
 • Spridning och utvärdering av nya tekniker.

Forskning

Bild på flera händer över ett bord som håller i varsin pusselbit.

Kulturell kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal

Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan användas både inom forskning som datainsamlingsinstrument och som kliniskt tillämpat instrument i olika verksamheter. Just nu pågår flera forskningsprojekt kopplat till detta.

En äldre och en yngre kvinna / An older and a younger woman

Aktivitet vid omfattande flerfunktionsnedsättning – Rett syndrom

Målet med vår forskning är att öka kunskapen om individer med Rett syndrom när det gäller upplevelse av aktivitet. Vi tittar främst på deras vardagliga aktiviteter.

Äldre på promenad / Elderly people tale a walk

Delaktighet för äldre personer

Forskningen handlar om vardagslivet och möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället för olika grupper av äldre personer. Frågor om åldrande, delaktighet, kvarboende och teknikanvändning är väsentliga delar av forskningen.

Forskningscentrum

Stor svensk studie söker svaret på hjärt, kärl- och lungsjukdom

Nyheter

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Demonstration av skadeplats, en kvinna trycker händerna mot benet på en liggande person, fiktivt blod illustrerar blödning.

Rätt placering av räddningsutrustning räddar liv

Var ska utrustningen för att stoppa blödningar placeras för att rädda maximalt många liv? Det har forskare tagit reda på genom att i dator simulera en explosion i ett köpcentrum. Deras slutsats: blödningskontrollkit ska inte placeras vid entréerna.

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.