Medicinsk teknik

Forskningen bedrivs i ett unikt och mycket nära samarbete med kliniken. Instrument och system utvecklas för framtida diagnostik och terapi och forskningen har genom åren resulterat i ett stort antal avknoppningsföretag. Vid LiU bedrivs även forskning kring flöden i hjärta och kärl samt inom medicinsk bildanalys och visualisering.

Forskningen inom informatik bidrar också till möjligheten att plocka ut exakt och relevant information ur stora mängder data, här används också avancerad bildanalys. Fysiologisk mätteknik är ännu en specialitet.

Forskare inom medicinsk teknik vid LiU har såväl varit med och startat avknoppningsföretag som bidragit med patent och kunnande, exempel är Perimed, Sectra, Amra, Biacore och Glycobond.

Vid LiU finns också Centrum för medicinsk vetenskap och visualisering, CMIV.

Forskningen kring medicinsk visualisering finns under ett eget forskningsområde, se nedan.

Forskning

Simuleringsmodell av två olika typer av skidtekniker. Med muskuloskeletär modellering kan forskarna visa hur olika muskler aktiveras.

Biomekanik

Vilken är den effektivaste stakningstekniken vid längdskidåkning? Varför ökar blodtrycket med åldern? Dessa frågor kan besvaras genom att tillämpa grundläggande principer inom mekanik och termodynamik. Det är vad vi gör inom biomekanik.

Biomedicinsk optik.

Biomedicinsk optik

Biomedicinsk optik är ett framväxande vetenskapsområde i ständig utveckling som använder ljus och andra former av elektromagnetisk energi, oftast i det synliga området, för att förstå de inre delarna i celler och vävnader i levande organismer.

Suddig illustration, siluett av ett huvud i blå monokroma toner.

STRATIF-AI - Digitala tvillingar för stroke

Projektet STRATIF-AI handlar om kontinuerlig stratifiering för förbättrad förebyggande, behandling och rehabilitering av strokepatienter, med hjälp av digitala tvillingar och AI.

Nyheter

Personer demonstrerar ett kirurgisk ingrepp i ögat.

Biokonstruerad hornhinna kan ge blinda synen åter

LiU-forskare har framställt ett implantat av kollagenprotein från grishud som efterliknar den mänskliga hornhinnan. I en pilotstudie återställde implantatet synen hos 20 personer med en sjukdom i hornhinnan, varav de flesta var blinda före åtgärden.

En person i magnetröntgen på CMIV under bevakning av en sköterska.

Medicinsk teknik är en stark LiU-profil

I gränsområdet mellan teknik och medicin pågår en febril forskningsaktivitet på LiU. Tillsammans utgör det en stark profil – det framgick tydligt under en digital konferens som Institutionen för medicinsk teknik bjudit in till.

Medicinsk teknik

Storslam för tvärvetenskap vid LiU

Stiftelsen för strategisk forskning finansierar sex forskningsprojekt i gränslandet mellan teknik och medicin med sammanlagt 200 miljoner kronor. Tre av de sex projekten drivs av LiU-forskare och i ett fjärde är LiU-forskare medsökande.

Forskargrupper