Medicinsk teknik

Kliniknära forskning

Medicinsk teknik
Medicinsk teknik CMIV b tb-liu-2 Thor Balkhed

Forskningen bedrivs i ett unikt och mycket nära samarbete med kliniken. Instrument och system utvecklas för framtida diagnostik och terapi och forskningen har genom åren resulterat i ett stort antal avknoppningsföretag. Vid LiU bedrivs även forskning kring flöden i hjärta och kärl samt inom medicinsk bildanalys och visualiseringIng.

Forskningen inom informatik bidrar också till möjligheten att plocka ut exakt och relevant information ur stora mängder data, här används också avancerad bildanalys. Fysiologisk mätteknik är ännu en specialitet.

Forskare inom medicinsk teknik vid LiU har såväl varit med och startat avknoppningsföretag som bidragit med patent och kunnande, exempel är Perimed, Sectra, Amra, Biacore och Glycobond.

Vid LiU finns också Centrum för medicinsk vetenskap och visualisering, CMIV.

Forskningen kring medicinsk visualisering finns under ett eget forskningsområde, se nedan.

Nyheter

Aktuell forskning

Forskning

Mer än 40 år i gränslandet mellan medicin och teknik